ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ ROZWIŃ SKRZYDŁA AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT

SIEĆ

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli i specjalistów do udziału w koordynowanych przez naszą Poradnię sieci współpracy i samokształcenia. Proponujemy udział w wymianie doświadczeń na forum (poprzez platformę internetową), oraz w spotkaniach bezpośrednich siedmiu zespołów tematycznych:

 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli: Autyzm i Zespół Aspergera

Koordynator: Pulina Kroszczyńska – Bragiel (paulina.bragiel@ppp7.pl)

Sieć kierowana jest do: nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem lub Zespołem Aspergera

(przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu m. st. Warszawy)

Termin pierwszego spotkania: 21.01.2016r. godz. 15.00

 

 Sieć współpracy i samokształcenia dla koordynatorów doradztwa zawodowego

Koordynator: Dorota Rybaczyk (ppkontakt@o2.pl)

Sieć kierowana jest do: koordynatorów doradztwa zawodowego

(szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne z terenu dzielnicy Mokotów – rejon PPP7)

Termin pierwszego spotkania: 13.01.2016r. godz. 9.00

 

 Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych

Koordynator: Maria Filipczak (mariafryderyka@wp.pl) oraz Kamila Biernacka-Nowak

Sieć kierowana jest do: pedagogów szkolnych

(szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne z terenu dzielnicy Mokotów – rejon PPP7)

Termin pierwszego spotkania: 28.01.2016r. godz. 15.00

 

 Sieć współpracy i samokształcenia dla terapeutów SI (integracji sensorycznej)

Koordynatorzy:  Magdalena Orkisz (magdalena.orkisz@ppp7.pl)  Magdalena Nowak-Kowalewska (magda.nowakkowalewska@ppp7.pl)

Sieć kierowana jest do: terapeutów SI (integracji sensorycznej)

(przedszkola, szkoły podstawowe z terenu dzielnicy Mokotów – rejon PPP7)

Termin pierwszego spotkania: 18.01.2016r. godz. 18.00

 

 Sieć współpracy i samokształcenia dla logopedów

Koordynatorzy:   Ewa Kreft (ewa.kreft@gazeta.pl)       Anna Gajewska (anna.gajewska@ppp7.pl)

Sieć kierowana jest do: logopedów

(przedszkola, szkoły podstawowe z terenu dzielnicy Mokotów – rejon PPP7)

Termin pierwszego spotkania: 18.01.2016r. godz. 14.00

 

 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkolnych

Koordynator: Sylwia Przybyszewska (sylwia.przybyszewska@ppp7.pl)

Sieć kierowana jest do: nauczycieli przedszkolnych

(przedszkola z terenu dzielnicy Mokotów – rejon PPP7)

Termin pierwszego spotkania: 21.01.2016r. godz. 19.00

 

 Sieć współpracy i samokształcenia dla neuropsychologów oraz psychologów dziecięcych – diagnostów wieku rozwojowego (0 – 7 lat)

Koordynator: Agnieszka Robak (agnieszka.robak@ppp7.pl)

Sieć kierowana jest do: neuropsychologów, psychologów dziecięcych – diagnostów wieku rozwojowego (0-7 lat)

(Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z terenu m. st. Warszawy)

Termin pierwszego spotkania: 25.01.2016r. godz. 12.00

 

Zapraszamy zainteresowane osoby do zgłaszania swojego udziału poprzez e'mail (poradnia@ppp7.pl lub adres mailowy koordynatora właściwej sieci), lub telefonicznie 22 849 99 98; 22 849 98 03; 518 831 523

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z koordynatorami sieci.


ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ ROZWIŃ SKRZYDŁA AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT