ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
STATUT PORADNI ZADANIA PORADNI

STATUT PORADNI

S  T  A  T  U  T

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 7

z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 65/71

(tekst jednolity 2017r.)

 

 

ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT