AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA
PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE


 
PLACÓWKA
 
ADRES  PLACÓWKI
PSYCHOLOG
Technikum Mechatroniczne nr 1
ul. Wiśniowa 56
mgr Kamila BIERNACKA-NOWAK
Zespół Szkół nr 3

T. Ekonomiczne nr 8
Szkoła Policealna nr 9

ul. J.Curie 13

mgr Kamila BIERNACKA-NOWAK
Zespół Szkół  nr 22

Technikum Odzieżowe
Szkoła Policealna nr 11
Branżowa Szkoła Fryzjerska
Technikum Fryzjerskie

ul. Kazimierzowska 60


mgr Ewa BANASZEK

Zespół Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych

Medyczna Szkoła Policealna

Policealna Szkoła Zawodowa

Roczna Szkoła Policealna

ul. Rakowiecka 23 mgr Ewa BANASZEK
Zespół Szkół nr 27 
ZSZ nr 31
ul. Gintrowskiego 38
mgr Maria ŻYCHLIŃSKA
Zespół Szkół 39

Technikum Ogrodnicze Technikum Weterynaryjne

ul. Bełska 1/3
mgr Anna DREWNOWSKA (kl. I-II)
mgr Ilona SADŁO (kl. III-IV)
Zespół Placówek Szkolno - Rewalidacyjnych nr 1
ul. Bełska 5
mgr Agnieszka ROBAK
mgr Aleksandra HALICKA-DRĄSZCZ
AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA