ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPOŁY SZKÓŁ

ZESPOŁY SZKÓŁ


 
PLACÓWKA
 
ADRES  PLACÓWKI
PSYCHOLOG
Zespół Szkoł Nr 1 
(LO  Nr  80 im. L.Staffa
Technikum Mechatroniczne)
ul. Wiśniowa 56
mgr Aleksandra LIZINIEWICZ - BANASZEK (LO)
mgr Kamila BIERNACKA-NOWAK (TM)
Zespół Szkół nr 3
(L. Profilowane nr 18
T. Ekonomiczne nr 8
T. Turystyczne)

ul. J.Curie 13
mgr Kamila BIERNACKA-NOWAK
Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22

 
ul. Kazimierzowska 60
mgr Ewa BANASZEK (Technikum Odzieżowe
i Fryzjerskie oraz Szkoła Branżowa Ist) 
mgr Maria BOŃCZA – TOMASZEWSKA
(Technikum Odzieżowe
i Fryzjerskie)

Zespół Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych

ul. Rakowiecka 23 mgr Ewa BANASZEK
Zespół Szkół nr 27 
ul. Rzymowskiego 38
mgr Maria ŻYCHLIŃSKA
Zespół Szkół 39
(Szkoła Ogrodnicza)

ul. Bełska 1/3
mgr Ilona 
SADŁO 
Zespół Placówek Szkolno - Rewalidacyjnych nr 1
ul. Bełska 5
mgr Krystyna STĘPKOWSKA  
ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT