ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPOŁY SZKÓŁ

ZESPOŁY SZKÓŁ


 
PLACÓWKA
 
ADRES  PLACÓWKI
PSYCHOLOG
Technikum Mechatroniczne nr 1
ul. Wiśniowa 56
mgr Kamila BIERNACKA-NOWAK
Zespół Szkół nr 3

T. Ekonomiczne nr 8
Szkoła Policealna nr 9

ul. J.Curie 13

mgr Kamila BIERNACKA-NOWAK
Zespół Szkół  nr 22

Technikum Odzieżowe
Szkoła Policealna nr 11
Branżowa Szkoła Fryzjerska
Technikum Fryzjerskie

ul. Kazimierzowska 60


mgr Ewa BANASZEK (Technikum Odzieżowe
Szkoła Policealna nr 11, Branżowa Szkoła Fryzjerska) 
mgr Maria BOŃCZA – TOMASZEWSKA
(Technikum Fryzjerskie)

Zespół Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych

Medyczna Szkoła Policealna

Policealna Szkoła Zawodowa

Roczna Szkoła Policealna

ul. Rakowiecka 23 mgr Ewa BANASZEK
Zespół Szkół nr 27 

ZSZ nr 60 dla dorosłych
ZSZ nr 31
ul. Rzymowskiego 38
mgr Maria ŻYCHLIŃSKA
Zespół Szkół 39

Technikum Ogrodnicze Technikum Weterynaryjne

ul. Bełska 1/3
mgr Ilona 
SADŁO 
Zespół Placówek Szkolno - Rewalidacyjnych nr 1
ul. Bełska 5
mgr Krystyna STĘPKOWSKA  
ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT