ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPOŁY SZKÓŁ

PRZEDSZKOLA

 

 
PLACÓWKA
 
 
ADRES PLACÓWKI
 
PSYCHOLOG
Przedszkole nr 28
ul. Naruszewicza 15
mgr  Klaudia EDER-KRASUSKA
Przedszkole nr 69
ul. Narbutta 65/71
mgr  Katarzyna DRACHAL
Przedszkole nr 83
ul. Batorego 35
mgr  Karolina SKARBEK
Przedszkole nr 108
ul. Olszewska 7/11
mgr Maria 
 ZAPOLSKA-DOWNAR
Przedszkole nr 138
ul.  Karwińska 17
mgr  Dorota 
SULEJ
Przedszkole nr 139
ul. Dąbrowskiego 71
mgr  Katarzyna ANDERSON
Przedszkole nr 142
ul. Dąbrowskiego 25
mgr Katarzyna DRACHAL
Przedszkole nr 144
ul.  Wiktorska 95/97
mgr Grażyna 
EHRLICH
Przedszkole nr 145
ul. Goszczyńskiego 17a
mgr  Olga JAKACKA- PAPIS
Przedszkole nr 146
ul. Sandomierska 2
mgr  Martyna CZOPOWICZ
Przedszkole nr 148
ul.  Kazimierzowska 45
mgr  Olga JAKACKA-PAPIS   
Przedszkole nr 170
ul. Gandhiego 3a
mgr  Kinga 
SKARBEK
Przedszkole nr 189
ul. Lenartowicza 27
mgr  Kinga 
SKARBEK
Przedszkole nr 190
ul.  Racławicka 30a
mgr  Olga JAKACKA- PAPIS
Przedszkole nr 193
ul.  Odyńca 61
mgr  Agnieszka 
ROBAK
Przedszkole nr 199
ul.  Bukietowa 10
mgr Karolina SKARBEK  
Przedszkole nr 228
ul. Marzanny 8
mgr Kinga 
SKARBEK
Przedszkole nr 244
ul. Niegocińska 9
mgr  Klaudia EDER-KRASUSKA
Przedszkole nr 270
ul.  Bełdan 5
mgr  Kinga SKARBEK
Przedszkole nr 274
ul. Bokserska 32
mgr  Katarzyna ANDERSON
Przedszkole nr 305
ul.  Bryły 8
mgr  Marta KĘPIŃSKA-LIWANOWSKA
Przedszkole nr 317
ul. Gruszczyńskiego 11
mgr  Katarzyna PIASECKA
Przedszkole nr 330
Al. Niepodległości  17
mgr  Katarzyna  ANDERSSON
Przedszkole nr 344
ul. Maklakiewicza 9a
mgr   Marta FUKS- ADAMSKA
Przedszkole Integracyjne nr 45
ul.  Lenartowicza 4
mgr  Marta KĘPIŃSKA-LIWANOWSKA
     
Przedszkole Specjalne nr  188
ul. Kielecka  20
mgr  Marta KĘPIŃSKA-LIWANOWSKA
Katolickie Niepubliczne Przedszkole
ul. Smoluchowskiego 1
mgr Anna
GAJEWSKA
Niepubliczne Przedszkole Językowe "4 Kids"
ul. Puławska 114
mgr Anna
GAJEWSKA
Językowe Przedszkole Niepubliczne  „Tęczowy Ogród”
ul. Miłobędzka 14
Oddział ul. Racławicka 120
mgr  Agnieszka  
ROBAK
Przedszkole Niepubliczne "Mały Podróżnik"
ul. Balonowa 12
mgr  Agnieszka  
ROBAK
Niepubliczne Językowe Przedszkole „Baśniowy Dom”
ul. Miłobędzka 2
Filia ul. Irysowa 1a
mgr Maria ZAPOLSKA-DOWNAR
Punkt Przedszkolny Smyki ze Smyczkowej
ul. Smyczkowa 11 / 15
mgr Marta
FUKS - ADAMSKA
Niepubliczne Przedszkole „Różany Ogródek”
ul. Karłowicza 11
mgr Kinga SKARBEK
Niepubliczne Przedszkole „Raz, Dwa, Trzy - My”
ul. Łowicka 19/1
ul. Irysowa 1a
mgr Karolina SKARBEK
Niepubliczne Przedszkole "Amo Play and Learn" ul. Kwiatowa 28/2 mgr Marta KĘPIŃSKA-LIWANOWSKA
Niepubliczne Przedszkole "Teqesta" ul. Przejazd 2 mgr Katarzyna DRACHAL
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Małe Misie ul. Madalińskiego 39/43 mgr Agnieszka ROBAK
Niepubliczne Przedszkole "Pod Myszką" ul. J. Dąbrowskiego 84/28 mgr Marta KĘPIŃSKA-LIWANOWSKA
Punkt Przedszkolny Kids Corner ul. Ukryta 4 mgr Maria ZAPOLSKA- DOWNAR
Happy Kids Akademy Europejskie Przedszkole Językowe ukl. Jadźwingów 22 mgr Karolina SKARBEK
Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia ul. Postępu 17b mgr Martyna CZOPOWICZ

Muzyczne Przedszkole Montessori "Mocart" 

Niepubliczne Przedszkole PWN

ul. Modzelewskiego 81

ul. Rostafińskich 1

mgr Kinga SKARBEK
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "British International Academy Kids" ul. Biały Kamień 7 mgr Anna GAJEWSKA
Dwujęzyczne Przedszkole Kids Corner ul. Domaniewska 34a

mgr Maria ZAPOLSKA-DOWNAR


Kanadyjskie Przedszkole ul. Krasickiego 53

mgr Anna GAJEWSKA

Punkt Przedszkolny Nasz Mały Domek ul. Malczewskiego 26/1 mgr Olga JAKACKA-PAPIS
Niepubliczne Przedszkole Montessori ITSY BITSY ul. Cybernetyki 7D mgr Kinga SKARBEK


ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT