ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ ROZWIŃ SKRZYDŁA AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

SZKOŁY PODSTAWOWE
 
PLACÓWKA
 
ADRES PLACÓWKI
PSYCHOLOG
Szkoła Podstawowa nr  69
ul. Wiktorska 73
mgr  Dorota 
SKRAJNA (kl.I-VIII)

Szkoła Podstawowa nr  70
ul. Bruna 11
mgr  Monika BIAŁA
(kl.0-VIII)
Szkoła Podstawowa nr  85
ul. Narbutta 14
mgr  Monika BOMBALSKA
(kl.0-VIII)
Szkoła Podstawowa nr  119
ul. Pułku Baszta 5
mgr Katarzyna  
MOLENDA-DRACHAL
(kl.0-VIII)
Szkoła Podstawowa nr  146
ul. Domaniewska 33
mgr Karolina BUCHOLC (kl. 0- III)
mgr Katarzyna PIASECKA (kl. IV-VIII)
Szkoła Podstawowa nr  157
ul. Kazimierzowska 13
ul. Tyniecka 25
mgr Karolina BUCHOLC (kl. 0-III)
mgr  Dorota ŻELAZO (kl.IV-VIII)
Szkoła Podstawowa nr  191
ul. Bokserska 30
ul. Gruszczyńskiego
mgr Marta FUKS-ADAMSKA (kl. 0-VI)
mgr Krystyna KORLIŃSKA(kl. VII-VIII)
Szkoła Podstawowa nr  202
ul. J. Bytnara Rudego 19
mgr  Karolina BUCHOLC (KL. 0 - III)
mgr Paulina PROWIŃSKA (kl. IV-VIII)
Szkoła Podstawowa nr  205
ul. Spartańska 4
mgr Lidia KOWALCZYK (kl. 0-VIII)
Szkoła Podstawowa nr 271
ul. Niegocińska 2
mgr Aleksandra LIZINIEWICZ (kl. 0-VI)
mgr Lidia KOWALCZYK (kl. VII-VIII), 
Szkoła Podstawowa Nr 394
ul. Gandhiego 13
mgr Katarzyna GĘSIARZ (kl. IV-VIII)
Zespół Placówek Szkolno -Wychowawczo -
Rewalidacyjnych Nr 1
ul. Bełska 5
mgr Agnieszka ROBAK
mgr Aleksandra HALICKA-DRĄSZCZ
 Szkoła Specjalna nr 111
 ul. Różana 22/24
 mgr Agnieszka ROBAK
mgr Aleksandra HALICKA-DRĄSZCZ
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Puławska 97b mgr  Grażyna EHRLICH (kl. I - IV)
mgr Maria FILIPCZAK
(kl. V-VIII)
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 14
ul. Bachmacka 3
mgr  Maria GŁODEK (kl. I-VIII)
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 20
ul. Obrzeźna 12 A
mgr  Grażyna 
EHRLICH (kl. 0-III)
mgr Dorota ŻELAZO (kl. IV-VIII)
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Astronautów 11
mgr  Grażyna 
EHRLICH (kl. 0-VI)
mgr Ewa BANASZEK (kl. VII-VIII)
Międzynarodowa SP 
MULTISCHOOL
ul. Niedźwiedzia 46
mgr  Anna  
GAJEWSKA 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 97
ul. Abramowskiego 4
mgr  Dorota SKRAJNA
Kanadyjska Szkoła Podstawowa  nr 84
ul. Bełska 7
mgr  Monika KONOSOWSKA - BOMBALSKA 
Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin
ul. Racławicka 14
mgr Dorota SKRAJNA
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa PWN  ul. Rostafińskich 1 mgr Monika KONOSOWSKA - BOMBALSKA 
Szkoła Specjalna nr 22 w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji ul. Spartańska 1

mgr Anna GAJEWSKA

NSP przy Ambasadzie Rosyjskiej  ul. Kielecka  


ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ ROZWIŃ SKRZYDŁA AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT