ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPOŁY SZKÓŁ

SZKOŁY PODSTAWOWE
 
PLACÓWKA
 
ADRES PLACÓWKI
PSYCHOLOG
Szkoła Podstawowa nr  69
ul. Wiktorska 73
mgr  Dorota 
SKRAJNA (kl.I-VI)
mgr Agnieszka
JAŚLIKOWSKA- NOWAK (kl.VII)
Szkoła Podstawowa nr  70
ul. Bruna 11
mgr  Monika BIAŁA
Szkoła Podstawowa nr  85
ul. Narbutta 14
mgr  Monika BOMBALSKA
Szkoła Podstawowa nr  119
ul. Pułku Baszta 5
mgr Katarzyna  
MOLENDA-DRACHAL
Szkoła Podstawowa nr  146
ul. Domaniewska 33
mgr Sylwia BORTNIK (kl. 0- II)
mgr Katarzyna PIASECKA (kl. III-VI)
mgr Maria ŻYCHLIŃSKA (kl.VII)
Szkoła Podstawowa nr  157
ul. Kazimierzowska 13
mgr  Dorota SKRAJNA (kl.-VI)
mgr Anna DREWNOWSKA (kl. VII)
Szkoła Podstawowa nr  191
ul. Bokserska 30
mgr Marta FUKS-ADAMSKA (kl 0-VI)
mgr Anna DREWNOWSKA (kl. VII)
Szkoła Podstawowa nr  202
ul. J. Bytnara Rudego 19
mgr  Anna 
LUBIŃSKA 
Szkoła Podstawowa nr  205
ul. Spartańska 4
mgr Sylwia BORTNIK 
Szkoła Podstawowa nr 271
ul. Niegocińska 2
mgr Aleksandra LIZINIEWICZ - BANASZEK
Zespół Szkół Specjalnych Nr 99 
(SP nr 111 i 394)
ul. Różana 22/24
mgr Krystyna STĘPKOWSKA
mgr Katarzyna GĘSIARZ (kl. VII SP 394)
Zespół Placówek Szkolno -Wychowawczo -
Rewalidacyjnych Nr 1
ul. Bełska 5
mgr Krystyna STĘPKOWSKA
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa Dać Szansę
ul. Głogowa
mgr Krystyna STĘPKOWSKA
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Puławska 97b mgr  Aleksandra LIZINIEWICZ(kl. I - III)
mgr Ilona SADŁO 
(kl. IV-VI)
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 14
ul. Bachmacka 3
mgr  Maria GŁODEK
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 20
ul. Obrzeźna 12 a
mgr  Grażyna 
EHRLICH
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Astronautów 11
mgr  Grażyna 
EHRLICH
Międzynarodowa SP i Gimnazjum
MULTISCHOOL
ul. Niedźwiedzia 46
mgr  Anna  
GAJEWSKA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 97
ul. Abramowskiego 4
mgr  Krystyna  STĘPKOWSKA
Kanadyjska Szkoła Podstawowa  nr 84
ul. Bełska 7
mgr  Monika KONOSOWKSA - BOMBALSKA 
Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin
ul. Racławicka 14
mgr Anna LUBIŃSKA
     
     
     


ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT