AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA
PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

SZKOŁY PODSTAWOWE
 
PLACÓWKA
 
ADRES PLACÓWKI
PSYCHOLOG
Szkoła Podstawowa nr  69
ul. Wiktorska 73
mgr  Dorota 
SKRAJNA (kl.I-VIII)

Szkoła Podstawowa nr  70
ul. Bruna 11
mgr  Monika BIAŁA
(kl.0-VIII)
Szkoła Podstawowa nr  85
ul. Narbutta 14
mgr  Monika BOMBALSKA-KONSOWSKA
(kl.0-VIII)
Szkoła Podstawowa nr  119
ul. Pułku Baszta 5
mgr Katarzyna  
MOLENDA-DRACHAL
(kl.0-VIII)
Szkoła Podstawowa nr  146
ul. Domaniewska 33
mgr Karolina BUCHOLC (kl. 0- III)
mgr Katarzyna PIASECKA (kl. IV-VIII)
Szkoła Podstawowa nr  157
ul. Kazimierzowska 13
ul. Tyniecka 25
mgr Karolina BUCHOLC (kl. 0-III)
mgr  Dorota ŻELAZO (kl.IV-VIII)
Szkoła Podstawowa nr  191
ul. Bokserska 30
ul. Gruszczyńskiego
mgr Marta FUKS-ADAMSKA (kl. 0-V)
mgr Lidia KOWALCZYK (kl. VI-VIII)
Szkoła Podstawowa nr  202
ul. J. Bytnara Rudego 19
mgr  Karolina BUCHOLC (KL. 0 - III)
mgr Paulina PROWIŃSKA (kl. IV-VIII)
Szkoła Podstawowa nr  205
ul. Spartańska 4
mgr Lidia KOWALCZYK (kl. 0-VIII)
Szkoła Podstawowa nr 271
ul. Niegocińska 2
mgr Aleksandra LIZINIEWICZ (kl. 0-VIII)
Szkoła Podstawowa Nr 394
ul. Gandhiego 13
mgr Katarzyna GĘSIARZ (kl. IV-VIII)
Zespół Placówek Szkolno -Wychowawczo -
Rewalidacyjnych Nr 1
ul. Bełska 5
mgr Agnieszka ROBAK
mgr Aleksandra HALICKA-DRĄSZCZ
 Szkoła Specjalna nr 111
 ul. Różana 22/24
 mgr Agnieszka ROBAK
mgr Aleksandra HALICKA-DRĄSZCZ
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Puławska 97b mgr  Grażyna EHRLICH (kl. I - IV)
mgr Aleksandra  LIZINIEWICZ
(kl. V-VIII)
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 14
ul. Bachmacka 3
mgr  Maria GŁODEK (kl. I-VIII)
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 20
ul. Obrzeźna 12 A
mgr  Grażyna 
EHRLICH (kl. 0-III)
mgr Dorota ŻELAZO (kl. IV-VIII)
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Astronautów 11
mgr  Grażyna 
EHRLICH (kl. 0-VI)
mgr Ewa BANASZEK (kl. VII-VIII)
Międzynarodowa SP 
MULTISCHOOL
ul. Niedźwiedzia 46
mgr  Anna  
GAJEWSKA 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 97
ul. Abramowskiego 4
mgr  Dorota SKRAJNA
Kanadyjska Szkoła Podstawowa  nr 84
ul. Bełska 7
mgr  Monika KONOSOWSKA - BOMBALSKA 
Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin
ul. Racławicka 14
mgr Dorota SKRAJNA
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa PWN  ul. Rostafińskich 1 mgr Monika KONOSOWSKA - BOMBALSKA 
Szkoła Specjalna nr 22 w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji ul. Spartańska 1

mgr Anna GAJEWSKA

NSP przy Ambasadzie Rosyjskiej  ul. Kielecka  


AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA