ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPOŁY SZKÓŁ

SZKOŁY PODSTAWOWE
 
PLACÓWKA
 
ADRES PLACÓWKI
PSYCHOLOG
Szkoła Podstawowa nr  69
ul. Wiktorska 73
mgr  Dorota 
SKRAJNA (kl.I-VIII)

Szkoła Podstawowa nr  70
ul. Bruna 11
mgr  Monika BIAŁA
(kl.0-VIII)
Szkoła Podstawowa nr  85
ul. Narbutta 14
mgr  Monika BOMBALSKA
(kl.0-VIII)
Szkoła Podstawowa nr  119
ul. Pułku Baszta 5
mgr Katarzyna  
MOLENDA-DRACHAL
(kl.0-VIII)
Szkoła Podstawowa nr  146
ul. Domaniewska 33
mgr Karolina BUCHOLC (kl. 0- III)
mgr Katarzyna PIASECKA (kl. IV-VI)
mgr Maria ŻYCHLIŃSKA (kl.VII-VIII)
Szkoła Podstawowa nr  157
ul. Kazimierzowska 13
mgr Karolina BUCHOLC (kl. 0-III)
mgr  Monika BOMBALSKA (kl.IV-VII, VIII E)
mgr Anna DREWNOWSKA (kl. VII, kl. VIII A,B,C,D)
Szkoła Podstawowa nr  191
ul. Bokserska 30
mgr Marta FUKS-ADAMSKA (kl. 0-VI)
mgr Maria FILIPCZAK(kl. VII-VIII)Gimnazjum kl. III
Szkoła Podstawowa nr  202
ul. J. Bytnara Rudego 19
mgr  Anna 
BĄKOWSKA (kl. 0-VIII)
Szkoła Podstawowa nr  205
ul. Spartańska 4
mgr Lidia KOWALCZYK (kl. 0-VI)
mgr Ewa BANASZEK (kl. VII-VIII)
Szkoła Podstawowa nr 271
ul. Niegocińska 2
mgr Lidia KOWALCZYK (kl. 0-VI), mgr Maria FILIPCZAK (kl. VII-VIII) 
Szkoła Specjalna Nr 394
ul. Różana 22/24
mgr Katarzyna GĘSIARZ (kl. VI-VI)
Zespół Placówek Szkolno -Wychowawczo -
Rewalidacyjnych Nr 1
ul. Bełska 5
ul. Różana 22/24
mgr Krystyna STĘPKOWSKA
 
 
 
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Puławska 97b mgr  Marta KĘPIŃSKA-LIWANOWSKA(kl. I - V)
mgr Maria FILIPCZAK
(kl. V-VIII)
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 14
ul. Bachmacka 3
mgr  Maria GŁODEK (kl. I-VIII)
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 20
ul. Obrzeźna 12 A
mgr  Grażyna 
EHRLICH (kl. 0-VI)
mgr Ewa BANASZEK (kl. VII-VIII)
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Astronautów 11
mgr  Grażyna 
EHRLICH (kl. 0-VI)
mgr Ewa BANASZEK (kl. VI-VIII)
Międzynarodowa SP i Gimnazjum
MULTISCHOOL
ul. Niedźwiedzia 46
mgr  Anna  
GAJEWSKA (kl. 0-VI)
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 97
ul. Abramowskiego 4
mgr  Krystyna  STĘPKOWSKA
Kanadyjska Szkoła Podstawowa  nr 84
ul. Bełska 7
mgr  Monika KONOSOWSKA - BOMBALSKA (kl. 0-VIII) 
Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin
ul. Racławicka 14
mgr Anna BĄKOWSKA
 Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa PWN  ul. Rostafińskich 1 mgr Monika KONOSOWSKA - BOMBALSKA (kl. 0-VIII) 
Szkoła Specjalna nr 22 w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji ul. Spartańska 1

mgr Anna GAJEWSKA

     


ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT