ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
WZORY DRUKÓW PROCEDURY INFORMACJE DLA RODZICÓW OFERTY ZAJĘĆ I TERAPII - AUTYZM

ORZECZNICTWO (+AUTYZM)

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami dotyczącymi wydawania orzeczeń oraz wzorami druków

 


 

Szanowni Państwo,  serdecznie zapraszamy na:

Spotkania dla rodziców dzieci z diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych, autyzmu i Zespołu Aspergera  

 kierowane do rodziców dzieci krótko po diagnozie. Szczegóły tutaj.

 


 

SZANOWNI PAŃSTWO,  DRODZY  RODZICE

Zapraszamy do korzystania z mokotowskiego portalu  

DZIELNICOWE  CENTRUM   INTEGRACJI

w sprawach uczniów niepełnosprawnych (posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

w razie potrzeby możliwy jest kontakt telefoniczny z Kierownictwem Poradni - dyżur w środy w godzinach 9.00 - 11.00


 

Poradnia wydaje następujące rodzaje orzeczeń:

- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
(wydawane dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy)

- Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania  przedszkolnego
(wydawane dla dzieci, których stan uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  zorganizowanego w szkole podstawowej)

- Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
(dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły)

- Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
(dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim)

- Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
(dla dzieci od chwili  wykrycia  niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole)Informujemy, że w naszej Poradni są prowadzone zajęcia w Zespołach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Terapią mogą zostać objęte dzieci posiadające Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Kwalifikację na zajęcia prowadzą specjaliści Zespołów na podstawie zgromadzonej dokumentacji. Ilość miejsc jest ograniczona.

ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT