ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
WZORY DRUKÓW PROCEDURY INFORMACJE DLA RODZICÓW OFERTY ZAJĘĆ I TERAPII - AUTYZM

WZORY DRUKÓW


ZAŚWIADCZENIE  LEKARSKIE  DO  WYDANIA  ORZECZENIA  O  POTRZEBIE  KSZTAŁCENIA  SPECJALNEGO


ZAŚWIADCZENIE  LEKARSKIE  DO  WYDANIA  ORZECZENIA  O  POTRZEBIE  INDYWIDUALNEGO  NAUCZANIA


ZAŚWIADCZENIE  LEKARSKIE  W  SPRAWIE  MOŻLIWOŚCI  KONTYNUOWANIA  PRAKTYCZNEJ  NAUKI  ZAWODU  PRZEZ  UCZNIA  O  SPECJALNYCH  POTRZEBACH  EDUKACYJNYCH

 

ZAŚWIADCZENIE  LEKARSKIE  DO  WYDANIA OPINII DOTYCZĄCEJ  ZINDYWIDUALIZOWANEJ  ŚCIEŻKI  EDUKACYJNEJ  (dla  uczniów  nie  objętych  kształceniem  specjalnym)

 

WZÓR   OPINII  WYDAWANEJ   PRZEZ   PLACÓWKĘ (  SZKOŁĘ  /  PRZEDSZKOLE  )  DLA  DZIECKA / UCZNIA   NA  POTRZEBY  WYDANIA  ORZECZENIA  KS

 

WZÓR   OPINII  WYDAWANEJ   PRZEZ   PLACÓWKĘ (  SZKOŁĘ  /  PRZEDSZKOLE  )  DLA  DZIECKA / UCZNIA   NA  POTRZEBY  WYDANIA  ORZECZENIA  IN

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE ORZECZEŃ: O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO I NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

 

PROŚBA O PRZENIESIENIE DOKUMENTACJI DZIECKA DO INNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ


ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT