AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA
WZORY DRUKÓW PROCEDURY INFORMACJE DLA RODZICÓW OFERTY ZAJĘĆ I TERAPII - AUTYZM

WZORY DRUKÓW


ZAŚWIADCZENIE  LEKARSKIE  DO  WYDANIA  ORZECZENIA  O  POTRZEBIE  KSZTAŁCENIA  SPECJALNEGO


ZAŚWIADCZENIE  LEKARSKIE  DO  WYDANIA  ORZECZENIA  O  POTRZEBIE  INDYWIDUALNEGO  NAUCZANIA


ZAŚWIADCZENIE  LEKARSKIE  W  SPRAWIE  MOŻLIWOŚCI  KONTYNUOWANIA  PRAKTYCZNEJ  NAUKI  ZAWODU  PRZEZ  UCZNIA  O  SPECJALNYCH  POTRZEBACH  EDUKACYJNYCH

 

ZAŚWIADCZENIE  LEKARSKIE  DO  WYDANIA OPINII DOTYCZĄCEJ  ZINDYWIDUALIZOWANEJ  ŚCIEŻKI  EDUKACYJNEJ  (dla  uczniów  nie  objętych  kształceniem  specjalnym)

 

WZÓR   OPINII  WYDAWANEJ   PRZEZ   PLACÓWKĘ (  SZKOŁĘ  /  PRZEDSZKOLE  )  DLA  DZIECKA / UCZNIA   NA  POTRZEBY  WYDANIA  ORZECZENIA  KS

 

WZÓR   OPINII  WYDAWANEJ   PRZEZ   PLACÓWKĘ (  SZKOŁĘ  /  PRZEDSZKOLE  )  DLA  DZIECKA / UCZNIA   NA  POTRZEBY  WYDANIA  ORZECZENIA  IN

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE ORZECZEŃ: O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO I NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

 

PROŚBA O PRZENIESIENIE DOKUMENTACJI DZIECKA DO INNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 

WNIOSEK  O  WYDANIE  ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO / ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH / WCZESNEGO  WSPOMAGANIA  ROZWOJU

 

WNIOSEK O WYDANIE OPINII W SPRAWIE ODROCZENIA ROZPOCZĘCIA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLENGO

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA


AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA