AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA
WZORY DRUKÓW PROCEDURY INFORMACJE DLA RODZICÓW OFERTY ZAJĘĆ I TERAPII - AUTYZM

OFERTY ZAJĘĆ I TERAPII - AUTYZM

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH  DLA  DZIECI, MŁODZIEŻY  Z ZESPOŁEM ASPERGERA - klasy IV-VIII SP, 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci posiadających diagnozę lekarską Zespołu Aspergera.
Celem zajęć jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności społecznych oraz radzenie sobie w relacjach interpersonalnych. Zajęcia odbywają się w 6-cio osobowych grupach w poniedziałki.

Osoby prowadzące: mgr Dorota Sulej, mgr Magdalena Orkisz-Koleśnikow

Zgłoszenia przez psychologa opiekującego się daną placówką, kwalifikacja u osób prowadzących zajęcia na podstawie rozmowy z rodzicami/ opiekunami dziecka oraz zgromadzonej dokumentacji lekarskiej i psychologicznej.


Grupa wsparcia z elementami treningu umiejętności społecznych dla młodzieży
z trudnościami emocjonalnymi i diagnozą Zespołu Aspergera dla młodzieży szkół ponadpodstawowych
Termin zajęć: poniedziałki w godz. 17.00-18.00
Osoby prowadzące: mgr Dorota Sulej, mgr Ilona Sadło

Zajęcia grupowe dla dzieci z Zespołem Aspergera z elementami treningu umiejętności społecznych 
Zajęcia w grupie 4-osobowej dla dzieci klas SP I - IV. Przewidziane są również regularne spotkania dla rodziców tzw. "grupa wsparcia" oraz konsultacje indywidualne.
Termin zajęć: czwartki w godz. 16.15-17.15 GR I; 17.30-18.30 GR II; 18.45-19.45 GR III;
                      piątki w godz. 13.00-14.00 GR IV.
Osoby prowadzące: mgr Dorota Sulej, mgr Magdalena Orkisz - Koleśnikow, 

WCZESNE  WSPOMAGANIE  ROZWOJU  DZIECKA  DLA  DZIECI  Z  AUTYZMEM / Zespołem Aspergera
Zajęcia prowadzone są indywidualnie i obejmują: terapię logopedyczną, psychopedagogiczną i terapię integracji sensorycznej. Ze względu na to, jak bardzo ważne są zachowania społeczne, przygotowanie dzieci do współpracy w grupie - w zależności od możliwości dzieci organizujemy również zajęcia w diadach (dwoje dzieci i dwóch terapeutów) oraz grupowe (do 4 dzieci). Zajęcia odbywać się będą w dwugodzinnych blokach, jeden raz w tygodniu.
 
   
Zespół: mgr Marta Liwanowska - Kepińska - psycholog
            mgr  Katarzyna Skonieczna - pedagog specjalny
            mgr Joanna Voss - logopeda
            mgr Magdalena Nowak - terapeuta SI

Zespół: mgr Martyna Czopowicz - psycholog
           mgr Barbara Ciporska - pedagog specjalny
            mgr Joanna Voss - logopeda
            mgr Barbara Darlińska - terapeuta SI
Zespół (dzieci z afazją):  mgr Agnieszka Robak - psycholog
                                       mgr Magdalena Nowak - pedagog specjalny
                                       mgr Anna Gajewska - neurologopeda
                                       mgr Barbara Darlińska - terapeuta SI
 
  
Kwalifikacja dzieci do udziału w terapii prowadzona jest przez Zespoły specjalistów na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA