ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
OFERTY DLA DZIECI LAT 0-3 DZIECI PRZEDSZKOLNE SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE OFERTY DLA RODZICÓW OFERTY DLA NAUCZYCIELI

OFERTY DLA DZIECI LAT 0-3

Pragniemy zaprosić Państwa do skorzystania z oferty przygotowanej dla rodziców i dzieci w wieku 0 - 3 lata:

Indywidualne konsultacje specjalistyczne. 

Obejmują ocenę rozwoju dziecka oraz wskazówki wychowawcze dla rodziców. Zapraszamy rodziców na indywidualne spotkania konsultacyjne.  

Psycholog, specjalista diagnozy i terapii neuropsychologicznej                 mgr Agnieszka Robak

Psycholog                                                                                          mgr Aleksandra Halicka- Drąszcz

Neurologopeda, psycholog                                                                    mgr Anna Gajewska

Terapeuta SI (integracji sensorycznej), psycholog                                  mgr Barbara Darlińska


Otwarta Grupa Wsparcia –  zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym adresowane do rodziców i dzieci w wieku 1- 3 lata. 

Osoby prowadzące: mgr Agnieszka Robak, mgr Edyta Szkup 


Grupa otwarta i konsultacje w ramach wczesnej interwencji dla dzieci (1-3) i ich rodziców 

Osoby prowadzące: mgr Aleksandra Paderewska- pedagog specjalny, mgr Ewa Kreft- neurologopeda


KORP- Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka we wczesnym, średnim i późnym dzieciństwie (1- 8 r.ż.). Badanie pedagogiczne, pozwalające na wstępną ocenę rozwoju dziecka, pomaga ustalić, czy dziecko rozwija się harmonijnie i zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi dla wieku. 

Osoby prowadzące: mgr Aleksandra Paderewska- pedagog specjalny, mgr Aleksandra Śmietanka- pedagog specjalny


Zapisy na zajęcia prowadzą specjaliści po indywidualnej konsultacji, zapisy na warsztaty dla rodziców w sekretariacie Poradni.


ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT