AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA
OFERTY DLA DZIECI LAT 0-3 DZIECI PRZEDSZKOLNE SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE OFERTY DLA RODZICÓW OFERTY DLA NAUCZYCIELI

OFERTY DLA DZIECI LAT 0-3

Pragniemy zaprosić Państwa do skorzystania z oferty przygotowanej dla rodziców i dzieci w wieku 0 - 3 lata:

Indywidualne konsultacje specjalistyczne. 

Obejmują ocenę rozwoju dziecka oraz wskazówki wychowawcze dla rodziców. Zapraszamy rodziców na indywidualne spotkania konsultacyjne.  

Psycholog, specjalista diagnozy i terapii neuropsychologicznej                 mgr Agnieszka Robak

Psycholog, terapeuta SI (Integracji Sensorycznej)                                  mgr Aleksandra Halicka-Drąszcz

Neurologopeda, psycholog                                                                    mgr Anna Gajewska

Psycholog, terapeuta SI (integracji sensorycznej),                                  mgr Barbara Darlińska

neurologopeda                                                                                    mgr Ewa Kreft


Otwarta Grupa Wsparcia –  zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym adresowane do rodziców i dzieci w wieku 1- 3 lata. 

Osoby prowadzące: mgr Agnieszka Robak, mgr Edyta Szkup 


KORP- Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka we wczesnym, średnim i późnym dzieciństwie (1- 8 r.ż.). Badanie pedagogiczne, pozwalające na wstępną ocenę rozwoju dziecka, pomaga ustalić, czy dziecko rozwija się harmonijnie i zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi dla wieku. 

Osoba prowadząca:  mgr Lena Banasiak


Zajęcia psychomotoryczne dla małych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy dla dzieci 3-4 letnich mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i wspomaganie rozwoju mowy.

Osoby prowadzące: mgr Barbara Darlińska, mgr Anna Gajewska


Zapisy na zajęcia prowadzą specjaliści po indywidualnej konsultacji, zapisy na warsztaty dla rodziców w sekretariacie Poradni.


AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA