AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA
OFERTY DLA DZIECI LAT 0-3 DZIECI PRZEDSZKOLNE SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE OFERTY DLA RODZICÓW OFERTY DLA NAUCZYCIELI

DZIECI PRZEDSZKOLNE

KORP- Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka  (3-6 r.ż.). Badania pedagogiczne, pozwalające na wstępną ocenę rozwoju dziecka, pomaga ustalić, czy dziecko rozwija się harmonijnie i zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi dla wieku. 

Osoby prowadzące: mgr Lena Banasiak, 


Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości; zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych w tym predyspozycji i uzdolnień, ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się w przyszłości  poprzez badania sondażowe, badania indywidualne pogłębione.

Osoby prowadzące: psycholog opiekujący się przedszkolem.


Badania i terapia logopedyczna dla dzieci do 7 roku życia (w szczególnych przypadkach prowadzona przez logopedę na terenie Poradni)

osoby prowadzące: logopedzi Poradni


Diagnoza Platformą Badań Zmysłów dla dzieci od 5 roku życia mająca na celu pogłębioną diagnozę słuchu i ocenę percepcji słuchowej, w tym uwagi słuchowej i wyższych funkcji słuchowych.

Osoby prowadzące: mgr Lidia Śleszyńska, mgr Jolanta Mazurek


Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej.

Osoby prowadzące: mgr Barbara Darlińska, mgr Magdalena Orkisz-Koleśnikow, mgr Magdalena Nowak, mgr Eliza Dworakowska, mgr Joanna Ogórek

Diagnoza i terpia Integracji Sensorycznej (dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Osoby prowadzące: mgr Małgorzata Danielczuk, mgr Alicja Rembelska, mgr Beata Nowicka, mgr Joanna Sobiesiak, mgr Karolina Bucholc

 
ZASADY PRZYJĘĆ               REGULAMIN ZAJĘĆ                              


Zajęcia grupowe Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – mają na celu stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, pomagają w budowaniu pozytywnej relacji z otoczeniem.

Osoby prowadzące: mgr Joanna Voss, mgr Magdalena Nowak


Zajęcia grupowe Metodą Dobrego Startu – mają na celu wspomaganie rozwoju dziecka z problemami, ukierunkowane są na rozwój wszystkich funkcji umysłowych.

Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Hańczewska, mgr Joanna Saganowska


Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 5-6 letnich z elementami SI i terapii pedagogicznej

 Osoby prowadzące: mgr Magdalena Orkisz-Koleśnikow, mgr Katarzyna Hańczewska


Psychomotoryka wg Procus, Block- zajęcia prowadzone dla dzieci z deficytami w zakresie rozwoju motorycznego.

Osoby prowadzące: mgr Barbara Darlińska, mgr Magdalena Orkisz-Koleśnikow


Terapia pedagogiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym

osoba prowadząca: mgr Barbara Ciporska


"Bystrzaki przedszkolaki. Jak wydobyć potencjał 5-latka".  Skierowane do dzieci, kórych rozwój przebiega nieharmonijnie.

Osoby prowadzące: mgr Kinga Rutkowska, mgr Karolina Skarbek


"Już wkrótce będę uczniem" Zajęcia przygotowujące do nauki w szkole. Skierowane do dzieci 6-letnich o nieharmonijnym rozwoju.

osoby prowadzące: mgr Kinga Rutkowska, mgr Karolina Skarbek


Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami terapii ręki oraz profilaktyki logopedycznej dla dzieci 4 i 5 letnich.

osoby prowadzące: mgr Weronika Piasecka, mgr Lena Banasiak


Zajęcia psychomotoryczne dla małych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (3-4 lata)

prowadzące: mgr Anna Gajewska, mgr Barbara Darlińska


Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, oraz dla dzieci z  afazją – wymagana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Psychologowie prowadzący Zespoły: mgr Agnieszka Robak (afazja), 

mgr Marta Kępińska - Liwanowska, mgr Martyna Czopowicz (Zespół Aspergera, Autyzm).


Diagnoza i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie lub z podejrzeniem wykorzystywania.

Osoby prowadzące: mgr Ilona Sadło, mgr Marta Fuks - Adamska


NEUROFLOW- interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Wymaga diagnozy.

Osoby prowadzące: mgr Jolanta Mazurek, mgr Lidia Śleszyńska, 


KONSULTACJE LEKARZA PSYCHIATRY


Na wszystkie wyżej wymienione zajęcia kwalifikuje psycholog opiekujący się placówką, po uzyskaniu zgody rodzica.AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA