AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA
OFERTY DLA DZIECI LAT 0-3 DZIECI PRZEDSZKOLNE SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE OFERTY DLA RODZICÓW OFERTY DLA NAUCZYCIELI

DZIECI PRZEDSZKOLNE

KORP- Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka we wczesnym, średnim i późnym dzieciństwie (1-8 r.ż.). Badania pedagogiczne, pozwalające na wstępną ocenę rozwoju dziecka, pomaga ustalić, czy dziecko rozwija się harmonijnie i zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi dla wieku. 

Osoby prowadzące: mgr Lena Banasiak, mgr Aleksandra Śmietanka


Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości; zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych w tym predyspozycji i uzdolnień, ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się w przyszłości  poprzez badania sondażowe, badania indywidualne pogłębione.

Osoby prowadzące: psycholog opiekujący się przedszkolem.


Badania i terapia logopedyczna dla dzieci do 7 roku życia (w szczególnych przypadkach prowadzona przez logopedę na terenie Poradni)

osoby prowadzące: logopedzi Poradni


Diagnoza Platformą Badań Zmysłów dla dzieci od 5 roku życia mająca na celu pogłębioną diagnozę słuchu i ocenę percepcji słuchowej, w tym uwagi słuchowej i wyższych funkcji słuchowych.

Osoby prowadzące: mgr Lidia Śleszyńska, mgr Jolanta Mazurek


Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej.

Osoby prowadzące: mgr Barbara Darlińska, mgr Magdalena Orkisz- Koleśnikow, mgr Magdalena Nowak- Kowalewska, mgr Elżbieta Rybak, mgr Eliza Dworakowska, mgr Joanna Ogórek
ZASADY PRZYJĘĆ               REGULAMIN ZAJĘĆ                              


Zajęcia grupowe Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – mają na celu stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, pomagają w budowaniu pozytywnej relacji z otoczeniem.

Osoby prowadzące: mgr Joanna Voss, mgr Magdalena Nowak- Kowalewska,


Zajęcia grupowe Metodą Dobrego Startu – mają na celu wspomaganie rozwoju dziecka z problemami, ukierunkowane są na rozwój wszystkich funkcji umysłowych.

Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Hańczewska, mgr Agata Pawlak 


Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 5-6 letnich z elementami SI i terapii pedagogicznej

 Osoby prowadzące: mgr Magdalena Orkisz- Koleśnikow, mgr Katarzyna Hańczewska


Psychomotoryka wg Procus, Block- zajęcia prowadzone dla dzieci z deficytami w zakresie rozwoju motorycznego.

Osoby prowadzące: mgr Barbara Darlińska, mgr Magdalena Orkisz- Koleśnikow


Terapia pedagogiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

osoba prowadząca: mgr Barbara Ciporska


"Bystrzaki przedszkolaki. Jak wydobyć potencjał 5-latka".  Skierowane do dzieci, kórych rozwój przebiega nieharmonijnie.

Osoby prowadzące: mgr Kinga Skarbek, mgr Karolina Skarbek


"Już wkrótce będę uczniem" Zajęcia przygotowujące do nauki w szkole. Skierowane do dzieci 6-letnich o nieharmonijnym rozwoju.

 

osoby prowadzące: mgr Kinga Skarbek, mgr Karolina Skarbek


Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami terapii ręki oraz profilaktyki logopedycznej dla dzieci 4 i 5 letnich.

osoby prowadzące: mgr Agata Pawlak, mgr Lena Banasiak

 


Trening pewności siebie dla dzieci 5- 6 letnich. Zajęcia oparte na elementach bajkoterapii, Metody Weroniki Sherborne, terapii przez zabawę, kształtujące pewnosć siebie i umiejętność wyrażania siebie w grupie rówieśniczej. 

 

Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Andersson, mgr Marta Kępińska- Liwanowska


Zajęcia psychomotoryczne dla małych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (3-4 lata)

 

prowadzące: mgr Anna Gajewska, mgr Barbara Darlińska


Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, oraz dla dzieci z  afazją – wymagana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Psychologowie prowadzący Zespoły: mgr Agnieszka Robak (afazja), 

mgr Marta Kępińska - Liwanowska, mgr Martyna Czopowicz (Zespół Aspergera, Autyzm).


Diagnoza i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie lub z podejrzeniem wykorzystywania.

Osoby prowadzące: mgr Ilona Sadło, mgr Marta Fuks - Adamska


Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami terapii ręki oraz profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku 4-5 lat o opóźnionym lub nieharmonijnie przebiegającym rozwoju psychoruchowym.

Osoby prowadzące: mgr Agata Pawlak, mgr Julita Mokiejewska


Zajęcia "Bystrzaki przedszkolaki"- jak wydobyć potencjał 5- latka. Zajęcia rozwijające kompetencje poznawcze, motoryczne i społeczno- emocjonalne. 

Osoby prowadzące: mgr Karolina Skarbek, mgr Kinga Skarbek


Terapia pedagogiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym - indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z deficytami rozwojowymi

Osoba prowadząca: mgr Barbara Ciporska


"Już wkrótce będę uczniem..."- zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia nauki w szkole

Osoby prowadzące: mgr Karolina Skarbek, mgr Kinga Skarbek


NEUROFLOW- interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. 

Osoby prowadzące: mgr Jolanta Mazurek, mgr Lidia Śleszyńska, mgr Katarzyna Hańczewska, mgr Jolanta Kubicka - Błażejczyk, mgr Edyta Szkup


KONSULTACJE LEKARZA PSYCHIATRY


Na wszystkie wyżej wymienione zajęcia kwalifikuje psycholog opiekujący się placówką, po uzyskaniu zgody rodzica.AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA