AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA
OFERTY DLA DZIECI LAT 0-3 DZIECI PRZEDSZKOLNE SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE OFERTY DLA RODZICÓW OFERTY DLA NAUCZYCIELI

SZKOŁY PODSTAWOWE

 

Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości; zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych w tym predyspozycji i uzdolnień, ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się  i specyficznych trudności w uczeniu się– poprzez badania sondażowe, badania indywidualne pogłębione. Osoby prowadzące: psycholog opiekujący się szkołą.


Diagnoza pedagogiczna uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych: mgr Katarzyna Hańczewska, mgr Nina Majewska - Krzyżewska, mgr Weronika Piasecka, mgr Lena Banasiak

 


Diagnoza i terapia logopedyczna (w szczególnych przypadkach prowadzona przez logopedów na terenie Poradni): mgr Anna Gajewska, mgr Joanna Voss, mgr Agata Pawlak, mgr Lidia Śleszyńska, mgr Katarzyna Skonieczna, mgr Lena Banasiak, mgr Ewa Kreft


KORP- Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka we wczesnym, średnim i późnym dzieciństwie (1-8 r.ż.). Badania pedagogiczne pozwalające na wstępną ocenę rozwoju dziecka, pomagające ustalić czy dziecko rozwija się harmonijnie i zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi dla wieku. 

Osoby prowadzące: mgr Aleksandra Śmietanka, mgr Lena Banasiak


Terapia pedagogiczna z elementami metody Warnkego (system doskonalący koordynację wzrokowo- słuchowo- ruchową) i RehaCom (ćwiczenia poprawiające pamięć i koncentrację uwagi). Zajęcia indywidualne lub w małych grupach. 

Osoby prowadzące: mgr Jolanta Kubicka- Błażejczyk, mgr Katarzyna Hańczewska, mgr Edyta Szkup, mgr Joanna Saganowska, mgr Weronika Piasecka,


Diagnoza Platformą Badań Zmysłów mająca na celu ocenę percepcji słuchowej dziecka.

Osoby prowadzące: mgr Lidia Śleszyńska, mgr Jolanta Mazurek


DORADZTWO ZAWODOWE, badanie predyspozycji, konsultacje związane z wyborem kierunku kształcenia

Osoby prowadzące: mgr Joanna Saganowska


Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu.

Osoby prowadzące: mgr Elżbieta Rybak, mgr Jolanta Kubicka- Błażejczyk


Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się przeznaczona sa dla klas VII i VIII szkół podstawowych i będą odbywać się w szkołach we czwartki w godz. 8.00-12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu.

Osoba prowadząca: mgr Joanna Saganowska


NEUROFLOW- interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Usprawnia procesy szeroko rozumianej uwagi słuchowej. Trening jest prowadzony online i jest dostępny na specjalnej platformie internetowej, do której dostęp można uzyskać po przebyciu specjalistycznej diagnozy przeprowadzonej w naszej Poradni. 

Osoby prowadzące: mgr Jolanta Mazurek, mgr Lidia Śleszyńska, mgr Edyta Szkup


Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Orkisz- Koleśnikow, mgr Barbara Darlińska, mgr Eliza Dworakowska, mgr Magdalena Nowak - Kowalewska, mgr Joanna Ogórek

ZASADY PRZYJĘĆ                     REGULAMIN  ZAJEĆ


Trening przetwarzania czasowego dr Neuronowski dla dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego (SLI, Afazja, ORM), zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego, dysleksją rozwojową i głeboką, całościowymi zaburzeniami rozwoju (osoby wysokofunkcjonujące) przeznaczony dla dzieci powyżej II klasy SP.

Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Robak wraz zespołem (logopeda, pedagog specjalny, psycholog)


Trening Pewności Siebie dla uczniów klas IV- VII szkoły podstawowej. Zajęcia mają na celu budowanie poczucia własnej wartości, poznawanie swoich mocnych stron, pozyskanie przez dziecko szerokiego wachlarza możliwości asertywnej obrony przed agresją ze strony rówieśników. 

Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Drachal, mgr Lidia Kowalczyk


Trening koncentracji uwagi i pamięci dla uczniów klas III-IV szkoły podstawowej. Ma na celu poprawę koncentracji uwagi. 

Osoby prowadzące: mgr Elżbieta Rybak, mgr Magdalena Nowak- Kowalewska


 Warsztaty  rozwijające kompetencje matematyczne dla uczniów klas III i IV

 Osoba prowadząca: mgr Jolanta Kubicka- Błażejczyk, mgr Elżbieta Rybak


Warsztaty psychologiczne: Budowanie poczucia własnej wartości dla uczniów klas VII, VIII

Osoby prowadzące: mgr Monika Bombalska - Konsowska, mgr Maria Żychlińska


Warsztaty ortograficzne dla uczniów kl. IV i V.

Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Hańczewska, mgr Nina Majewska-Krzyżewska


Warsztaty ortograficzne z elementami technik uczenia się dla uczniów kl. V i VI.

Osoby prowadzące: mgr Jolanta Kubicka-Błażejczyk, mgr Dorota Rybaczyk 


Warsztaty efektywnego uczenia się z treningiem ortograficznym i koncentracji uwagi dla uczniów klas VII i VIII

Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Hańczewska, mgr Joanna Saganowska


Neurofeedback– nowa metoda medyczno– psychologiczna umożliwiająca optymalizację pracy mózgu. Przeznaczona dla uczniów ze szczególnymi trudnościami w koncentracji uwagi. Kwalifikacji na terapię, po uprzedniej diagnozie EEG EFB dokonuje terapeuta. Na diagnozę kieruje psycholog prowadzący ucznia. 

Osoby prowadzące: mgr Lidia Śleszyńska, mgr Jolanta Mazurek, mgr Michalina Robak, mgr Elżbieta Rybak, mgr Katarzyna Molenda - Drachal, mgr Dorota Rybaczyk


Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami sensomotorycznego treningu widzenia dla dzieci z klas 0-II

 

osoby prowadzące: mgr Magdalena Kowalewska- Nowak i mgr Edyta Szkup


Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami integracji sensorycznej i terapii pedagogicznej dla dzieci z klas 0-I

 

osoby prowadzące: Magdalena OrkiszKoleśnikow i Katarzyna Hańczewska


Indywidualna psychoterapia poznawczo-behawioralna dla uczniów z problemami lękowymi, depresyjnymi i trudnościami w funkcjonowaniu społecznym

 

osoby prowadzące: mgr Monika Kiełtyka-Czech i mgr Joanna de Flassilier-Popławska


Trening Antystresowy dla klas VI-VIII dla osób chcących poznac różne metody relaksacji

 

termin zajęć: 7.05; 14.05; 21.05;28.05; 4.06;18.06; 25.06 2020r. (czwartek 15.00 - 16.30)

osoba prowadząca: mgr Agnieszka Jaślikowska-Nowak


Diagnoza dzieci wykorzystywanych seksualnie lub z podejrzeniem wykorzystywania.

Osoby prowadzące: mgr Ilona Sadło, mgra Marta Fuks - Adamska, mgr Katarzyna Gęsiarz


Indywidualne konsultacje lekarza psychiatry


Na wszystkie wyżej wymienione zajęcia kwalifikuje psycholog opiekujący się placówką, po uzyskaniu zgody rodzica


AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA