ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
OFERTY DLA DZIECI LAT 0-3 DZIECI PRZEDSZKOLNE SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE OFERTY DLA RODZICÓW OFERTY DLA NAUCZYCIELI

GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE


Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości; zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, predyspozycji w tym zawodowych, uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się – poprzez badania indywidualne pogłębione.

Osoby prowadzące: psycholog opiekujący się szkołą.


Zajęcia doradcze zapobiegające wykluczeniu zawodowemu dla ucznió szkoł ponadpodstawowych

Osoby prowadzące: mgr Dorota Rybaczyk, mgr Joanna Saganowska, mgr Maria Filipczak


Doradztwo zawodowe - oferta skierowana do uczniów, rodziców i koordynatorów doradztwa zawodowego w szkołach. 

Dla młodzieży- możliwość skorzystania z indywidualnych porad zawodowych w naszej Poradni prowadzonych przez doradcę zawodowego oraz psychologa opiekującego się szkołą. Porada może mieć charakter diagnostyczny (w oparciu o wyniki testów psychologicznych uczniowie usyskują pomoz w skonstruowaniu ścieżki kształcenia i wyboru szkoły) lub bez diagnozy (pomoc w wyborze odpowoedniej szkoły i dalszego trybu kształcenia). 

W zależności od potrzeb szkół prowadzone są warsztaty.


Warsztat psychologiczny Budowanie poczucia własnej wartości – zajęcia mają na celu stworzenie adekwatnego obrazu własnej osoby, wzmocnienie poczucia własnej wartości, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w różnych sytuacjach społecznych. Zajęcia obejmują 10 jednogodzinnych spotkań. 

Osoby prowadzące: mgr Maria Żychlińska, mgr Hanna Rogozińska- Fajst (dla uczniów szkół licealnych)


Trening Inteligencji Emocjonalnej dla uczniów w okresie dojrzewania (14-19 lat)

Trening skierowany jest do uczniów od klasy VII wzwyż chcących lepiej radzić sobie z różnymi wyzwaniami. Przeżywanie nieprzyjemnych emocji w szkolnych stresujących sytuacjach (odpowoedzi ustne, sprawdziany, egzaminy), sytuacjach związanych z poczuciem braku zrozumienia przez innych jest normalnym zjawiskiem, ale czasami przysparza wiele kłopotów. Ważne jest, by energia pochodząca z każdej przeżywanej emocji była dla Ciebie korzystna. 

Na zajęciach dowiesz się m.in.:  co to jest inteligencja emocjonalna i jak ją rozwinąć/ jak uczyć się efektywnie i jak emocje wpływają na Twoją zdolność uczenia się/ w jaki sposób się relaksować/ jak sobie radzić w trudnych sytuacjach

 Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Jaślikowska-Nowak

Zgłoszenia chętnych w sekretariacie Poradni lub bezpośrednio u prowadzącego (agnieszka.nowak@ppp7.pl) 


Indywidualna terapia schematu- - spotkania przeznaczone są dla młodzieży szkół średnich - osób z długotrwałymi problemami emocjonalnymi i osobowościowymi. 

Na psychoterapię kwalifikowane są osoby z diagnozą psychologiczną lub diagnozą lekarza psychiatry. 

Osoby prowadzące: mgr Monika Kiełtyka-Czech, mgr Joanna de Flassilier - Popławska 


Neuroflow - interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla młodzieży z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Trening ten odbywa sie one - line i jest dostępny na specjalnej platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu specjalistycznej diagnozy przeprowadzonej w naszej placówce.

Osoby prowadzące:  mgr Jolanta Mazurek, mgr Lidia Śleszyńska, mgr Katarzyna Hańczewska, mgr Jolanta Kubicka - Błażejczyk, mgr Edyta Szkup


Neurofeedback- metoda medyczno- psychologiczna umożliwiająca optymalizację pracy mózgu. Przeznaczona dla uczniów ze szczególnymi trudnościami w koncentracji uwagi. Kwalifikacji na terapię, po uprzedniej diagnozie EEG- BFB, dokonuje terapeuta. NA diagnozę kieruje psycholog prowadzący ucznia. 

Osoby prowadzące: mgr Jolanta Mazurek, mgr Lidia Śleszyńska, mgr Michalina Robak, mgr Elżbieta Rybak, mgr Dorota Rybaczyk, mgr Katarzyna Molenda - Drachal, 


Psychoterapia indywidualna dla młodzieży licealnej. Kwalifikacji dokonuje psycholog opiekujący się szkołą, w porozumieniu z psychoterapeutą. 

Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Gęsiarz  


Diagnoza słuchu Platformą Badań Zmysłów ma na celu audiometryczne badanie słuchu oraz ocenę percepcji słuchowej, w tym uwagi słuchowej i wyższych funkcji słuchowych

Osoby prowadzące: mgr Lidia Śleszyńska, mgr Jolanta Mazurek


Warsztaty rozwojowe dla młodzieży szkoł ponadpodstawowych na następujące tematy min. "Ja czyli kto?, Emocje drogowskazem, czyli wróg czy przyjaciel? Myślę więc jestem oraz jak myślę tak się czuję? i in. Grupa warsztatowa jest otwarta(można dołączać w trakcie trwania grupy). Kwalifikacja jest poprzedzona konsultacją z osobą prowadzącą. Spotkania od października w każdy drugi piątek miesiąca w godzinach 16- 17.30. 

Osoba prowadząca: mgr Kamila Biernacka- Nowak


Diagnoza i terapia młodzieży wykorzystywanej seksualnie lub z podejrzeniem wykorzystywania.

Osoby prowadzące: mgr Ilona Sadło, mgr Katarzyna Gęsiarz, mgr Marta Fuks - Adamska


Indywidualne konsultacje lekarza psychiatry


Na wszystkie wyżej wymienione zajęcia kwalifikuje psycholog opiekujący się placówką, po uzyskaniu zgody rodzica lub pełnoletniego ucznia


ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT