ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
OFERTY DLA DZIECI LAT 0-3 DZIECI PRZEDSZKOLNE SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE OFERTY DLA RODZICÓW OFERTY DLA NAUCZYCIELI

GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE


Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości; zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, predyspozycji w tym zawodowych, uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się – poprzez badania indywidualne pogłębione.

Osoby prowadzące: psycholog opiekujący się szkołą.


Doradztwo zawodowe - oferta skierowana do uczniów, rodziców i koordynatorów doradztwa zawodowego w szkołach. 

Dla młodzieży- możliwość skorzystania z indywidualnych porad zawodowych w naszej Poradni prowadzonych przez doradcę zawodowego oraz psychologa opiekującego się szkołą. Porada może mieć charakter diagnostyczny (w oparciu o wyniki testów psychologicznych uczniowie usyskują pomoz w skonstruowaniu ścieżki kształcenia i wyboru szkoły) lub bez diagnozy (pomoc w wyborze odpowoedniej szkoły i dalszego trybu kształcenia). 

W zależności od potrzeb szkół prowadzone są warsztaty.


Warsztat psychologiczny Budowanie poczucia własnej wartości – zajęcia mają na celu stworzenie adekwatnego obrazu własnej osoby, wzmocnienie poczucia własnej wartości, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w różnych sytuacjach społecznych. Zajęcia obejmują 10 jednogodzinnych spotkań. 

Osoby prowadzące:  mgr Katarzyna Molenda- Drachal, mgr Maria Żychlińska (dla uczniów klas VII i VIII oraz gimnazjum)

                             mgr Maria Żychlińska, mgr Hanna Rogozińska- Fajst (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)


Trening Inteligencji Emocjonalnej dla uczniów w okresie dojrzewania (14-18 lat)

Trening skierowany jest do uczniów od klasy VII wzwyż chcących lepiej radzić sobie z różnymi wyzwaniami. Przeżywanie nieprzyjemnych emocji w szkolnych stresujących sytuacjach (odpowoedzi ustne, sprawdziany, egzaminy), sytuacjach związanych z poczuciem braku zrozumienia przez innych jest normalnym zjawiskiem, ale czasami przysparza wiele kłopotów. Ważne jest, by energia pochodząca z każdej przeżywanej emocji była dla Ciebie korzystna. 

Na zajęciach dowiesz się m.in.:  co to jest inteligencja emocjonalna i jak ją rozwinąć/ jak uczyć się efektywnie i jak emocje wpływają na Twoją zdolność uczenia się/ w jaki sposób się relaksować/ jak sobie radzić w trudnych sytuacjach

 Osoba prowadząca: Agnieszka Jaślikowska-Nowak

Zgłoszenia chętnych w sekretariacie Poradni lub bezpośrednio u prowadzącego (agnieszka.nowak@ppp7.pl) 


Indywidualna terapia schematu- - spotkania przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych- osób z długotrwałymi problemami emocjonalnymi i osobowościowymi. 

Na psychoterapię kwalifikowane są osoby z diagnozą psychologiczną lub diagnozą lekarza psychiatry. 

Osoby prowadzące: mgr Monika Kiełtyka-Czech, mgr Joanna de Flassilier - Popławska 


Grupowa terapia lęku - zajęcia terapeutyczne wg programu "Zaradny kot" oraz "Projekt Lęk" mające na celu zobycie umiejętności radzenia sobie z lękiem.

Osoby prowadzące: mgr Joanna de Flassilier-Popławska mgr Monika Kiełtyka-Czech


Neurofeedback- metoda medyczno- psychologiczna umożliwiająca optymalizację pracy mózgu. Przeznaczona dla uczniów ze szczególnymi trudnościami w koncentracji uwagi. Kwalifikacji na terapię, po uprzedniej diagnozie EEG- BFB, dokonuje terapeuta. NA diagnozę kieruje psycholog prowadzący ucznia. 

Osoby prowadzące: mgr Jolanta Mazurek, mgr Lidia Śleszyńska, mgr Michalina Robak, mgr Elżbieta Rybak


Psychoterapia indywidualna. elem jest praca nad poprawą samopoczucia emocjonalnego, uzyskanie większej kontroli i sprawczości nad swoim zyciem. Kwalifikacji dokonuje psycholog opiekujący się szkołą, w porozumieniu z psychoterapeutą. 

Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Gęsiarz


Trening Kontroli Emocji- zajęcia przeznaczone dla uczniów klas VII i oddziałów gimnazjalnych. Celem spotkań jest nabycie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, nabycie umiejętności kontroli emocji, poznanie funkcji emocji oraz nabycie umiejętności komunikacji bez agresji. 

Osoby prowadzące: mgr Ewa Banaszek, mgr Katarzyna Gęsiarz 


Grupa wsparcia dla młodzieży doświadczającej trudności w rodzinie. Przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Ma charakter otwarty (można dołączać w trakcie trwania grupy). Kwalifikacja jest poprzedzona konsultacją z osobą prowadzącą. Spotkania od listopada do maja w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 16- 17.30. 

Osoba prowadząca: mgr Kamila Biernacka- Nowak


Diagnoza i terapia młodzieży wykorzystywanej seksualnie lub z podejrzeniem wykorzystywania.

Osoby prowadzące: mgr Ilona Sadło, mgr Aleksandra Liziniewicz- Banaszek


Indywidualne konsultacje lekarza psychiatry


Na wszystkie wyżej wymienione zajęcia kwalifikuje psycholog opiekujący się placówką, po uzyskaniu zgody rodzica lub pełnoletniego ucznia


ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT