AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA
OFERTY DLA DZIECI LAT 0-3 DZIECI PRZEDSZKOLNE SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE OFERTY DLA RODZICÓW OFERTY DLA NAUCZYCIELI

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości; zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, predyspozycji w tym zawodowych, uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się – poprzez badania indywidualne pogłębione.

Osoby prowadzące: psycholog opiekujący się szkołą.


Diagnoza pedagogiczna

osoby prowadzące: mgr Katarzyna Hańczewska, mgr Nina Majewska-Krzyżewska, mgr Weronika Piasecka, mgr Lena Banasiak


Doradztwo zawodowe, badanie predyspozycji, konsultacje związane z wyborem kształcenia - oferta skierowana do uczniów, rodziców i koordynatorów doradztwa zawodowego w szkołach. 

Dla młodzieży- możliwość skorzystania z indywidualnych porad zawodowych w naszej Poradni prowadzonych przez doradcę zawodowego oraz psychologa opiekującego się szkołą. Porada może mieć charakter diagnostyczny (w oparciu o wyniki testów psychologicznych uczniowie usyskują pomoz w skonstruowaniu ścieżki kształcenia i wyboru szkoły) lub bez diagnozy (pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły i dalszego trybu kształcenia). 

Osoby prowadzące: mgr Dorota Rybaczyk, mgr Joanna Saganowska,

W zależności od potrzeb szkół prowadzone są warsztaty.


Warsztat psychologiczny Budowanie poczucia własnej wartości – zajęcia mają na celu stworzenie adekwatnego obrazu własnej osoby, wzmocnienie poczucia własnej wartości, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w różnych sytuacjach społecznych. Zajęcia obejmują 7 jednogodzinnych spotkań. 

Osoby prowadzące: mgr Maria Żychlińska, mgr Hanna Rogozińska- Fajst


Trening antystresowy z elementami treningu Inteligencji Emocjonalnej dla uczniów w okresie dojrzewania (14-19 lat)

Trening skierowany jest do uczniów od klasy VII wzwyż chcących lepiej radzić sobie z różnymi wyzwaniami. Przeżywanie nieprzyjemnych emocji w szkolnych stresujących sytuacjach (odpowoedzi ustne, sprawdziany, egzaminy), sytuacjach związanych z poczuciem braku zrozumienia przez innych jest normalnym zjawiskiem, ale czasami przysparza wiele kłopotów. Ważne jest, by energia pochodząca z każdej przeżywanej emocji była dla Ciebie korzystna. 

Na zajęciach dowiesz się m.in.:  co to jest inteligencja emocjonalna i jak ją rozwinąć/ jak uczyć się efektywnie i jak emocje wpływają na Twoją zdolność uczenia się/ w jaki sposób się relaksować/ jak sobie radzić w trudnych sytuacjach

Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Jaślikowska-Nowak

terminy zajęć: czwartki 16.15 - 17.45  od 04.02. - 27.05.2021

Zgłoszenia chętnych w sekretariacie Poradni lub bezpośrednio u prowadzącego (agnieszka.nowak@ppp7.pl) 


Odżywianie dla mózgu - zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży

Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Jaślikowska-Nowak

terminy zajęć: czwartki 17.00 - 17.45  od 01.10. - 05.11.2020

Zgłoszenia chętnych w sekretariacie Poradni lub bezpośrednio u prowadzącego (agnieszka.nowak@ppp7.pl) 

 


 

Neurofizjologia mózgu. Czy wiesz co się dzieje w Twojej głowie ? - zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży

Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Jaślikowska-Nowak

terminy zajęć: czwartki 18.00 - 19.30  od 04.02. - 25.02.2021

Zgłoszenia chętnych w sekretariacie Poradni lub bezpośrednio u prowadzącego (agnieszka.nowak@ppp7.pl) 


Indywidualna terapia schematu- - spotkania przeznaczone są dla młodzieży szkół średnich - osób z długotrwałymi problemami emocjonalnymi i osobowościowymi. 

Na psychoterapię kwalifikowane są osoby z diagnozą psychologiczną lub diagnozą lekarza psychiatry. 

Osoby prowadzące: mgr Monika Kiełtyka-Czech, mgr Joanna de Flassilier - Popławska 


Neuroflow - interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla młodzieży z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Trening ten odbywa sie one - line i jest dostępny na specjalnej platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu specjalistycznej diagnozy przeprowadzonej w naszej placówce.

Osoby prowadzące:  mgr Jolanta Mazurek, mgr Lidia Śleszyńska, 


Neurofeedback- metoda medyczno- psychologiczna umożliwiająca optymalizację pracy mózgu. Przeznaczona dla uczniów ze szczególnymi trudnościami w koncentracji uwagi. Kwalifikacji na terapię, po uprzedniej diagnozie EEG- BFB, dokonuje terapeuta. NA diagnozę kieruje psycholog prowadzący ucznia. 

Osoby prowadzące: mgr Jolanta Mazurek, mgr Lidia Śleszyńska, mgr Michalina Robak, mgr Elżbieta Rybak, mgr Dorota Rybaczyk, mgr Katarzyna Molenda - Drachal, 


Psychoterapia indywidualna dla młodzieży licealnej. Kwalifikacji dokonuje psycholog opiekujący się szkołą, w porozumieniu z psychoterapeutą. 

Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Gęsiarz


Terapia pedagogiczna (indywidualna lub w małych grupach)

Osoby prowadzące: mgr Jolanta Błażejczyk, mgr Joanna Saganowska, mgr Katarzyna Hańczewska, mgr Nina Majewska-Krzyżewska, mgr Weronika Piasecka


Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów "Psychologia - dlaczego nie...?"  - przeznaczone dla osób zainteresowanych psychologią i rozwojem osobistym.

Osoba prowadząca: mgr Ewa Banaszek i mgr Krystyna Korlińska


Warsztat "Stres pod kontrolą" - dla młodziezy licealnej z klas maturalnych

osoba prowadząca: mgr Dorota Żelazo


Zajęcia z dykcji i emisji głosu z elementami logopedii artystycznej

osoba prowadząca: mgr Joanna Voss


Konsultacje i rozowy terapeutyczne dla młodych rodziców (uczniów szkół w rejonie PPP7) - oczekujących na urodzenie dziecka i sprawujących opiekę nad dzieckiem, oraz ich rodziców

Osoba prowadząca: mgr Maria Bończa-Tomaszewska


Diagnoza i terapia młodzieży wykorzystywanej seksualnie lub z podejrzeniem wykorzystywania.

Osoby prowadzące: mgr Ilona Sadło, mgr Katarzyna Gęsiarz, mgr Marta Fuks - Adamska


Indywidualne konsultacje lekarza psychiatry


Na wszystkie wyżej wymienione zajęcia kwalifikuje psycholog opiekujący się placówką, po uzyskaniu zgody rodzica lub pełnoletniego ucznia


AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA