AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA
DZIAŁ ORZECZNICZY MAŁE DZIECI (0-3 lata) DZIAŁ PRZEDSZKOLNY DZIAŁ WYCHOWAWCZY DZIAŁ MŁODZIEŻOWY TERAPEUCI

MAŁE DZIECI (0-3 lata)
ZESPOŁY WCZESNEJ INTERWENCJI:

mgr Agnieszka Robak- psycholog, specjalista diagnozy i terapii neuropsychologicznej, koordynator zespołu

mgr Anna Gajewska- neurologopeda, psycholog

mgr Barbara Darlińska- terapeuta SI, psycholog

mgr Magdalena Nowak- pedagog specjalny, terapeuta SI

mgr Aleksandra Halicka - Drąszczpsycholog, terapeuta SI 

mgr Ewa Kreft- neurologopedaAKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA