ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
DZIAŁ ORZECZNICZY MAŁE DZIECI (0-3 lata) DZIAŁ PRZEDSZKOLNY DZIAŁ WYCHOWAWCZY DZIAŁ MŁODZIEŻOWY TERAPEUCI

MAŁE DZIECI (0-3 lata)
ZESPOŁY WCZESNEJ INTERWENCJI:

mgr Agnieszka Robak- psycholog, specjalista diagnozy i terapii neuropsychologicznej, koordynator zespołu

mgr Anna Gajewska- neurologopeda, psycholog

mgr Barbara Darlińska- terapeuta SI, psycholog

mgr Edyta Szkup- pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

*******************************************************************************************************
mgr Aleksandra Halicka - Drąszczpsycholog (nieobecna w roku szkolnym 2018/2019- urlop macierzyński)

mgr Ewa Kreft- neurologopedaZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT