ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
DZIAŁ ORZECZNICZY MAŁE DZIECI (0-3 lata) DZIAŁ PRZEDSZKOLNY DZIAŁ WYCHOWAWCZY DZIAŁ MŁODZIEŻOWY TERAPEUCI

DZIAŁ WYCHOWAWCZY

mgr Maria Głodek - Dyrektor, psycholog, edukator uzależnień, doradca zawodowy,

mgr Grażyna EhrlichVice Dyrektor, psycholog, logopeda

mgr Ewa Banaszek - psycholog, socjoterapeuta

mgr Anna Bąkowska - psycholog

mgr Monika Biała- psycholog kliniczny, konsultant w zakresie psychologii klinicznej dziecka, specjalność: problemy kliniczno-edukacyjne dzieci

mgr Monika Bombalska - Konsowska- psycholog, mediator oświatowy 

mgr Karolina Bucholc - psycholog
 
mgr Katarzyna Molenda - Drachal- psycholog

mgr Anna Drewnowska - psycholog

mgr Maria Filipczak - psycholog

mgr Marta Fuks - Adamska- psycholog

mgr Anna Gajewska - psycholog, neurologopeda

mgr Katarzyna Gęsiarz - psycholog, psychoterapeuta

mgr Marta Kępińska - Liwanowska - psycholog

mgr Lidia Kowalczyk - psycholog

mgr Aleksandra Liziniewicz- Banaszek- psycholog, konsultant d/s dzieci wykorzystywanych seksualnie (nieobecna w r.szk. 2018/2019- urlop macierzyński)

mgr Katarzyna Piasecka- psycholog

mgr Dorota Skrajna- psycholog, mediator oświatowy  

mgr Krystyna Stępkowska- psycholog     

mgr Maria Żychlińska - psycholog


ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT