ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
DZIAŁ ORZECZNICZY MAŁE DZIECI (0-3 lata) DZIAŁ PRZEDSZKOLNY DZIAŁ WYCHOWAWCZY DZIAŁ MŁODZIEŻOWY TERAPEUCI

DZIAŁ WYCHOWAWCZY

mgr Grażyna EhrlichVice Dyrektor, psycholog, logopeda

mgr Monika Biała- psycholog kliniczny, konsultant w zakresie psychologii klinicznej dziecka, specjalność: problemy kliniczno-edukacyjne dzieci

mgr Monika Bombalska- Konsowska- psycholog, mediator oświatowy 
 
mgr Katarzyna Molenda-Drachal- psycholog

mgr Marta Fuks- Adamska- psycholog

mgr Aleksandra Liziniewicz- Banaszek- psycholog, konsultant d/s dzieci wykorzystywanych seksualnie

mgr Anna Lubińska- psycholog

mgr Katarzyna Piasecka- psycholog

mgr Dorota Skrajna- psycholog, mediator oświatowy  

mgr Krystyna Stępkowska- psycholog

mgr Anna Gajewska- psycholog, neurologopeda      

mgr Ilona Sadło- psycholog, konsultant d/s dzieci wykorzystywanych seksualnie 

mgr Sylwia Bortnik- psycholog


ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT