ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
DZIAŁ ORZECZNICZY MAŁE DZIECI (0-3 lata) DZIAŁ PRZEDSZKOLNY DZIAŁ WYCHOWAWCZY DZIAŁ MŁODZIEŻOWY TERAPEUCI

DZIAŁ MŁODZIEŻOWY

mgr Maria Głodek - Dyrektor, psycholog, edukator uzależnień, doradca zawodowy,

mgr Ewa Banaszek - psycholog, socjoterapeuta

mgr Kamila Biernacka - Nowak - psycholog

mgr Maria Bończa - Tomaszewska - psycholog, edukator uzależnień

mgr Anna Drewnowska - psycholog, psychoterapeuta 

mgr Maria Filipczak - psycholog

mgr Katarzyna Gęsiarz - psycholog, psychoterapeuta

mgr Agnieszka Gut - psycholog (nieobecna w r.szk. 2018/2019 - urlop macierzyński)

mgr Agnieszka Jaślikowska - Nowak- psycholog, specjalista ds. żywienia (psychodietetyk)

mgr Krystyna Korlińska- psycholog

mgr Aleksandra Liziniewicz- Banaszek- psycholog, konsultant d/s dzieci wykorzystywanych seksualnie (nieobecna w r.szk. 2018/2019 - urlop macierzyński)

mgr Hanna Rogozińska- Fajst- psycholog, logopeda

mgr Dorota Rybaczyk- psycholog, doradca zawodowy, terapeuta biofeedback

mgr Ilona Sadło- psycholog, konsultant d/s dzieci wykorzystywanych seksualnie

Maria Żychlińska - psycholog


ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT