ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
DZIAŁ ORZECZNICZY MAŁE DZIECI (0-3 lata) DZIAŁ PRZEDSZKOLNY DZIAŁ WYCHOWAWCZY DZIAŁ MŁODZIEŻOWY TERAPEUCI

DZIAŁ MŁODZIEŻOWY

mgr Maria Głodek- Dyrektor, psycholog, edukator uzależnień, doradca zawodowy,

mgr Ewa Banaszek- psycholog, socjoterapeuta

mgr Kamila Biernacka- Nowak- psycholog

mgr Maria Filipczak- psycholog

mgr Katarzyna Gęsiarz- psycholog, psychoterapeuta

mgr Agnieszka Gut- psycholog (nieobecna w r.szk. 2017/2018- urlop macierzyński)

mgr Agnieszka Jaślikowska - Nowak- psycholog, specjalista ds. żywienia (psychodietetyk)

mgr Krystyna Korlińska- psycholog

mgr Aleksandra Liziniewicz- Banaszek- psycholog, konsultant d/s dzieci wykorzystywanych seksualnie

mgr Hanna Rogozińska- Fajst- psycholog, logopeda

mgr Dorota Rybaczyk- psycholog, doradca zawodowy, terapeuta biofeedback

mgr Ilona Sadło- psycholog, konsultant d/s dzieci wykorzystywanych seksualnie

mgr Dorota Skrajna- psycholog, mediator oświatowy

mgr Maria Bończa- Tomaszewska- psycholog, edukator uzależnień

mgr Maria Żychlińska- psycholog

mgr Anna Drewnowska- psycholog, psychoterapeuta 


ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT