Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

W związku z zagrożeniem epidemicznym do kontaktu bezpośredniego – wizyty w Poradni zapraszamy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Przed wizytą

 • Zapoznawaj się na bieżąco z procedurami prowadzenia diagnozy i terapii
 • Skontaktuj się z sekretariatem Poradni lub specjalistą prowadzącym sprawę w celu uzgodnienia formy pracy
 • Sprawdź, czy masz objawy infekcji. Pamiętaj, że do Poradni mogą zgłaszać się tylko osoby/dzieci bez obecnych objawów infekcji – jeśli masz objawy, skontaktuj się z nami telefonicznie, a postaramy się znaleźć jak najbliższy termin
 • Pamiętaj, że możemy przyjmować wyłącznie klientów zdrowych, to znaczy bez objawów infekcji. W przypadku złego samopoczucia pacjenta lub objawów choroby, specjalista odmówi spotkania
 • jeśli dziecko lub rodzic przejawia objawy podobne do objawów infekcji ze względu na alergię, astmę lub inne choroby – obowiązkowe jest okazanie na wizycie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego daną diagnozę
 • Zachęcamy do wypełnienia i dostarczenia na wizytę: Obowiązkowej ankiety Covid-19 lub ankiety Covid-19 – wersja w j.angielskim

Podczas wizyty

 • Wszystkie osoby zgłaszające się do Poradni zostaną poddane wstępnej procedurze bezpieczeństwa (ankieta o stanie zdrowia oraz pomiar temperatury) przed przystąpieniem do diagnozy, terapii.
 • Koniecznie zadbaj o zakrycie ust i nosa na terenie Poradni – dzieci młodsze i osoby z niepełnosprawnościami nie mają takiego obowiązku
 • korzystaj wyłącznie z miejsc oznaczonych, z zachowaniem wymaganego dystansu – 2 metry –  lub oczekuj na dziecko na zewnątrz Poradni

Aktualne procedury prowadzenia diagnozy i terapii na czas epidemii COVID-19:

 1. Na diagnozę przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym, w ciągu ostatnich 14 dni nie mające kontaktu z osobami chorymi na COVID-19
 2. Podczas umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach pracy w Poradni w związku z Covid-19. Nie wyrażenie zgody (warunki badania, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem badania lub konsultacji w Poradni
 3. Po wejściu do Poradni  prowadzony jest pomiar temperatury  termometrem bezdotykowym. Klient wypełnia ankietę o stanie zdrowia, która kwalifikuje na wizytę
 4. Przed wejściem do gabinetu rodzic i dziecko muszą dokładnie umyć, zdezynfekować ręce
 5. Pacjent i rodzic ma obowiązek posiadać własną maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe i  własne przybory do pisania
 6. Osoby oczekujące w poczekalni korzystają z miejsc wyłącznie oznaczonych, oddalonych od siebie o co najmniej 2 m
 7. Rekomendujemy oczekiwanie na dziecko/ucznia przez rodziców/opiekunów na zewnątrz budynku – nie dotyczy to dzieci ze zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami i ich rodziców
 8. W przypadku wyczerpania limitu miejsc siedzących pierwszego i drugiego piętra, konieczne jest oczekiwanie na dziecko/ucznia przez rodziców/opiekunów na zewnątrz budynku – nie dotyczy to dzieci ze zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami i ich rodziców
 9. Dziecko umówione na badanie  pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica

Szczegółowe procedury na czas epidemii oraz procedury badania online dostępne są tutaj: Czytaj więcej

change language
Skip to content