Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

Wszelkie dokumenty, opinie, zaświadczenia, orzeczenia wydawane są bezpośrednio rodzicom, który przekazuje je do Szkoły lub Przedszkola. O zakres wymiany informacji pomiędzy Placówką a Poradnią decyduje rodzic. Rodzic może, ale nie musi wyrazić zgodę na wymianę informacji pomiędzy Szkołą/ Przedszkolem a Poradnią.

Skip to content