Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

Zaświadczenia lekarskie

Opinie szkolne

  • Wzór opinii wydawanej przez placówkę (szkołę/przedszkole) dla dziecka/ucznia na potrzeby wydania orzeczenia ks
  • Wzór opinii wydawanej przez placówkę (szkołę/przedszkole) dla dziecka/ucznia na potrzeby wydania orzeczenia in

Wnioski i oświadczenia

Przeniesienie dokumentacji do innej poradni

Szczegółowe informacje w sprawie orzeczeń

  • Dokumenty potrzebne do ubiegania się o przyznanie orzeczeń: o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego
  • Procedura składania wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie  indywidualnego nauczania wraz z procedurą składania odwołania.
  • Zakres informacji uzyskanych z badań specjalistycznych niezbędny do wydania orzeczenia
Skip to content