Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ORZECZENIA, JEŚLI DIAGNOZA PRZEPROWADZANA JEST W PORADNI

  • Informujemy, że do uzyskania orzeczenia/opinii niezbędna jest zgoda obojga rodziców. Jeżeli wniosek podpisuje jeden rodzic niezbędna jest pisemna zgoda drugiego rodzica (wzór) jeżeli władza rodzicielska im przysługuje.
    (podstawa prawna art. 97 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego)

DOKUMENTY OPCJONALNE

Dołączenie dokumentów opcjonalnych może przyspieszyć procedurę wydania orzeczenia

  • Diagnoza SI/opinia terapeuty integracji sensorycznej (SI)
  • Inne dokumenty zawierające istotne informacje o dziecku (na przykład dokumentacja medyczna, książeczka zdrowia dziecka, diagnoza ortoptyczna, diagnoza przetwarzania słuchowego, wynik testu ADOS-2)
  • Aktualna opinia psychologa (w tym diagnoza intelektu) Czytaj więcej
  • Aktualna opinia pedagoga (badanie pedagogiczne) Czytaj więcej
  • Aktualna opinia logopedy Czytaj więcej

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ORZECZENIA BEZ WIZYTY W PORADNI Czytaj więcej

Skip to content