Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

Informujemy, że wszystkie dostarczone przez Państwa dokumenty pozostają w dokumentacji Poradni

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ORZECZENIA, JEŚLI DIAGNOZA PRZEPROWADZANA JEST W PORADNI

  • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego / zajęć rewalidacyjnych / wczesnego wspomagania rozwoju / indywidualnego nauczania – oryginał podpisanego wniosku
  • Zaświadczenie lekarskie -oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego
  • Aktualna opinia ze szkoły lub przedszkola Opinia musi zawierać pieczątkę lub stopkę placówki oraz podpis osoby wystawiającej dokument

DOKUMENTY OPCJONALNE

Dołączenie dokumentów opcjonalnych może przyspieszyć procedurę wydania orzeczenia

  • kopia diagnozy SI/opinii terapeuty integracji sensorycznej (SI)
  • kopia świadectwa szkolnego
  • kopie innych dokumentów zawierających istotne informacje o dziecku (dokumentacja medyczna, diagnoza ortoptyczna, diagnoza przetwarzania słuchowego, wynik testu ADOS-2, do wglądu- książeczka zdrowia dziecka)
  • Aktualna opinia psychologa (w tym diagnoza intelektu) Czytaj więcej
  • Aktualna opinia pedagoga (badanie pedagogiczne) Czytaj więcej
  • Aktualna opinia logopedy Czytaj więcej

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ORZECZENIA BEZ WIZYTY W PORADNI Czytaj więcej

change language
Skip to content