Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem społecznym, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Czytaj więcej

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znaczne utrudnia uczęszczanie do szkoły Czytaj więcej

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Czytaj więcej

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
dla dzieci i młodzieży z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu Czytaj więcej

Skip to content