Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

Na pierwszą wizytę w Poradni dziecko zgłasza się z rodzicem lub opiekunem prawnym. W przypadku dzieci młodszych psycholog opiekujący się Państwa placówką poinformuje, czy należy zgłosić się z dzieckiem. Pamiętaj, że na terenie Poradni dziecko musi przebywać pod opieką rodzica.

Przy zapisie telefonicznym psycholog lub specjalista poinformuje o dokumentach potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy.

Jeśli ubiegasz się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub inne orzeczenia, zapoznaj się z zakładką Orzecznictwo. Czytaj więcej

PRZED WIZYTĄ

Jeśli dziecko było wcześniej pod opieką innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, należy odpowiednio wcześniej zgłosić się do tej placówki z wnioskiem o przeniesienie dokumentacji dziecka do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7.

Uprzejmie prosimy o uważne zapisywanie nazwiska specjalisty oraz dnia i godziny spotkania podczas rejestracji w sekretariacie, aby podać je pracownikom sekretariatu w dniu wizyty. Pracownicy sekretariatu nie mają obowiązku znać tych informacji. Wyjątkiem są wizyty w sprawie orzeczeń – wówczas przyjmowane są wyłącznie zapisane osoby z listy

Skip to content