Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

OFERTA DLA NAUCZYCIELI  W ROKU SZKOLNYM 2022 /23

 

 • UCZEŃ Z ADHD W PRZEDSZKOLU – wykład dla nauczycieli przedszkolnych i „zerówek” szkolnych dzieci wykazujących objawy nadpobudliwości psychoruchowej oraz zaburzeń uwagi. Tematyka wykładu obejmuje przekazanie aktualnej wiedzy na temat wspierania dzieci z ADHD w systemie edukacji, relacjach społecznych oraz stworzenie środowiska przeciwdziałającego występowaniu zachowań  trudnych.

Poruszone zostaną kwestie :

 1. ADHD w pigułce – wprowadzenie do problematyki zaburzenia
 2. „Okulary na ADHD” – techniki wspierania dziecka w przypadku objawów nadruchliwości, impulsywności, zaburzeń uwagi
 3. ADHD a zachowania opozycyjno-buntownicze – różnicowanie objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej od niepożądanych zachowań

Osoba prowadząca : mgr Weronika Pietrzak – psycholog
Termin spotkania : 19.10.2022 godz 14.00-16.00

 

 

 • LĘK I JEGO OBLICZA – wpływ lęku na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole – wykład dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych dzieci wykazujących podwyższony poziom lęku. Tematyka wykładu obejmuje wspieranie w systemie edukacji oraz relacjach społecznych dzieci doświadczających lęku. Poruszone zostaną kwestie :
 1. Lęk w piułce – geneza lęku, kiedy lęk jest rozwojowy a kiedy wybiega poza normę
 2. Lęki i fobie dziecięce
 3. Zniekształcenia poznawcze – błędy w myśleniu dzieci doświadczających lęku
 4. Objawy zaburzeń lękowych i rozpoznawanie ich przez otoczenie
 5. Narzędzia dla nauczycieli – techniki wsparcia dziecka lękowego w grupie rówieśniczej

Osoba prowadząca : mgr Weronika Pietrzak – psycholog
Termin spotkania : 16.11.2022 godz 14.00-16.00

 

 • ZACHOWANIA TRUDNE DZIECI W PRZEDSZKOLU – jak sobie z nimi radzić? – wykład z elementami warsztatowymi dla nauczycieli przedszkolnych. Dowiesz się co robić w sytuacji kiedy dziecko krzyczy, płacze, zachowuje się agresywnie, nie chce wykonać poleceń czy brać udziału w zajęciach. Zaprezentujemy w jaki sposób możesz spojrzeć na problem i jak sobie z nim poradzić.

Osoby prowadzące : mgr Aleksandra Dębska – psycholog
                                  mgr Weronika Łada – psycholog
Termin spotkania : 18.01.2023 godz 14.00-16.30

 

 • ZABURZENIA CENTRALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO – nowe metody diagnozy i terapii – wykład dla nauczycieli 

 Tematyka wykładu obejmuje problematykę często obecnie występujących                                                        
deficytów wyższych funkcji słuchowych u dzieci i młodzieży oraz sposobów radzenia sobie z nimi za pomocą technik terapeutycznych.

Osoba prowadząca : mgr Lidia Śleszyńska– logopeda, neuroterapeuta
Termin spotkania : 19.04.2023 godz 14.00-16.00

 

change language
Skip to content