Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

OFERTA DLA NAUCZYCIELI  W ROKU SZKOLNYM 2022 /23

 

 • BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK-  konsultacje dla nauczycieli przedszkoli

Program ma na celu ochronę dzieci w wieku przedszkolnym przed krzywdzeniem ze strony osób dorosłych. Adresowany jest do nauczycieli i wychowawców przedszkolnych z rejonu Poradni.

Cele szczegółowe:

 • Wspieranie nauczycieli przedszkolnych w sytuacjach stosowania przemocy
  lub podejrzenia stosowania przemocy w stosunku do dzieci.
 • Zwiększenie wiedzy z zakresu ochrony małych dzieci przed krzywdzeniem.
 • Zwiększenie świadomości na temat krzywdzenia dzieci.
 • Zwiększenie wiedzy na temat sposobów postępowania i źródeł wsparcia
  w sytuacjach trudnych.

Formy realizacji:

 • Konsultowanie działań interwencyjnych podejmowanych przez pracowników przedszkoli.
 • Udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych na temat przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci w wieku przedszkolnym – profilaktyka.

Termin realizacji: marzec-maj 2023
Osoba realizująca projekt: Aleksandra Dębska
Konsultacje: wtorek 16.00-18.00

 

 • ZABURZENIA CENTRALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO – nowe metody diagnozy i terapii – wykład dla nauczycieli 

 Tematyka wykładu obejmuje problematykę często obecnie występujących                                                        
deficytów wyższych funkcji słuchowych u dzieci i młodzieży oraz sposobów radzenia sobie z nimi za pomocą technik terapeutycznych.

Osoba prowadząca : mgr Lidia Śleszyńska– logopeda, neuroterapeuta
Termin spotkania : 19.04.2023 godz 14.00-16.00

 

change language
Skip to content