Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

OFERTA ZAJĘĆ DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023

KONSULTACJE RODZICIELSKIE

Serdecznie zapraszam na spotkania indywidualne (rodzicielskie),  które pomogą wesprzeć rodziców w procesie wychowania. Spotkania mają na celu przyjrzenie się aktualnej sytuacji w kontekście doświadczanych trudności dziecka , jak i własnych dylematów i pytań rodziców. Zrozumienie  i próba odnalezienia źródeł trudności występujących u dziecka jest ściśle powiązana z gotowością rodzica do przyjrzenia się własnym odczuciom, przekonaniom i doświadczeniom. Świadomość tego co naprawdę dzieje się w rodzinie stanowi niezwykle ważne ogniwo w procesie dokonywania zmian u poszczególnych jej członków.

Osoba prowadząca:          mgr Sylwia Przybyszewska – psycholog, psychoterapeuta

Termin: ustalany indywidualnie z osobą prowadzącą

Zgłoszenia i zapisy będą przyjmowane  telefonicznie u psychologa prowadzącego konsultacje  (poniedziałki 8-11, piątki 12-16) lub  przez sekretariat Poradni pod nr tel. 22 849 99 98; 22 849 98 03.

Indywidualne konsultacje wychowawcze z rodzicami

Osoby prowadzące: psychologowie opiekujący się placówką, do której uczęszcza dziecko
Terminy spotkań uzgadniane indywidualnie

  • Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców prowadzone wg metody A. Faber, E. Mazlish – zajęcia adresowane są dla osób, które chciałyby rozwijać swoje umiejętności budowania prawidłowych relacji z dzieckiem, opartych na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i poczuciu odpowiedzialności.

Osoby prowadzące: mgr M. Bończa-Tomaszewska, mgr E. Rybak.
Terminy spotkań : wtorek godz. 17.00-20.00.
Osoby prowadzące: mgr K. Molenda – Drachal; mgr M. Orkisz ( I semestr ), mgr P. Sarna ( II semestr ).                        Terminy spotkań : środa godz. 17.00-19.00.

Zgłoszenia w sekretariacie poradni.

 

  • Indywidualne konsultacje wychowawcze prowadzone przez psychologów opiekujących się placówką

 Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są w sekretariacie Poradni lub poprzez psychologa prowadzącego

 

change language
Skip to content