Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

OFERTA ZAJĘĆ DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022

Indywidualne konsultacje wychowawcze z rodzicami

  • Osoby prowadzące: psychologowie opiekujący się placówką, do której uczęszcza dziecko
  • Terminy spotkań uzgadniane indywidualnie

Warsztaty psychoedukacyjne Szkoła dla Rodziców cz.I prowadzone wg metody A. Faber, E. Mazlish

  • zajęcia dla osób, które chciałyby rozwijać swoje umiejętności budowania prawidłowych relacji z dzieckiem, opartych na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i poczuciu odpowiedzialności.
  • Celem warsztatów jest kształtowanie nowych umiejętności porozumiewania się w rodzinie, budujących głęboką więź emocjonalną rodziców z dziećmi. Wykorzystujemy między innymi metody z koncepcji A. Faber, E. Mazlish
  • Osoby prowadzące: mgr Maria Bończa – Tomaszewska, mgr Monika Bombalska-Konsowska
  • Terminy spotkań: wtorek godz. 17.00-19.30

Szkoła dla Rodziców cz. II – Rodzeństwo bez rywalizacji

  • spotkania przeznaczone są dla osób, które ukończyły I część warsztatów.  
  • Osoby prowadzące: mgr K. Molenda – Drachal
  • Terminy spotkań: II semestr r. szkolnego, po skompletowaniu się grupy

 Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są w sekretariacie Poradni lub poprzez psychologa prowadzącego

 

change language
Skip to content