Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023

 • Konsultacje dla dzieci w wieku od 0 – 3 lat oraz ich rodziców.

Obejmują one ocenę rozwoju dziecka oraz wskazówki wychowawcze dla rodziców. Oferujemy także konsultacje logopedy i terapeuty Integracji Sensorycznej dla dzieci z trudnościami rozwojowymi. Osoby prowadzące : mgr Barbara Darlińska – psycholog, terapeuta SI, mgr Weronika Pietrzak – psycholog, mgr Anna Gajewska – neurologopeda, psycholog. Konsultacje odbywają się w terminach wyznaczonych przez specjalistów, po wcześniejszym umówieniu.

 • Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości; zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych w tym predyspozycji i uzdolnień, ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się w przyszłości – poprzez badania przesiewowe, badania indywidualne pogłębione, badania kontrolne. Osoby prowadzące: psychologowie opiekujący się przedszkolem.
 • Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka ( od 1 do 7 r.ż. ) – badanie pedagogiczne pozwalające wykonać wstępną ocenę rozwoju dziecka w zakresie rozwoju ruchowego, motoryki i lateralizacji, spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo – ruchowej, komunikowania się i mowy, emocji i relacji społecznych, funkcji behawioralnych, uczenia się.. Osoba prowadząca : mgr Edyta Szkup, mgr Nina Majewska – Krzyżewska.
 • Indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci do 7 roku życia wykazujących problemy w rozwoju mowy o szczególnym nasileniu. Osoba prowadząca: mgr A. Gajewska.
 • Zajęcia psychomotoryczne dla małych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Osoby prowadzące : mgr B. Darlińska,mgr A. Gajewska.
 • Diagnoza Platformą Badań Zmysłów dla dzieci od 5 roku życia mająca na celu audiometryczne badanie słuchu oraz ocenę uwagi i wyższych funkcji słuchowych. Osoby prowadzące :mgr L. Śleszyńska, mgr J. Mazurek.
 • Neuroflow- trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Trening ten odbywa się on-line i jest dostępny na specjalnej platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu specjalistycznej diagnozy. Osoby prowadzące: mgr L. Śleszyńska, mgr J. Mazurek, mgr Edyta Szkup.
 • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej. Osoby prowadzące: mgr B. Darlińska, mgr M. Nowak, mgr M. Orkisz – Koleśnikow, mgr J. Ogórek.
 • Zajęcia psychomotoryczne dla małych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Osoby prowadzące: mgr B. Darlińska, mgr . Anna Gajewska
 • Zajęcia psychomotoryczne wg Procus, Block dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami SI nieobjętych zajęciami indywidualnymi. Osoby prowadzące: mgr M. Orkisz – Koleśnikow, mgr B. Darlińska.
 • Zajęcia grupowe Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne mające na celu stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, pomagające w budowaniu pozytywnej relacji z otoczeniem. Osoby prowadzące: mgr J. Voss, mgr M. Nowak.
 • Metoda Dobrego Startu dla dzieci o opóźnionym rozwoju psychoruchowym mające na celu wspomaganie rozwoju dziecka z problemami, ukierunkowane na rozwój wszystkich funkcji umysłowych. Osoby prowadzące: mgr K. Hańczewska, mgr A. Warych, mgr J. Błażejczyk
 • Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 5-6 lat i uczęszczających do I klasy SP z elementami integracji sensorycznrj i terapii pedagogicznej. Osoby prowadzące : mgr M. Orkisz – Koleśnikow, mgr K. Hańczewska.
 • Zajęcia „ Bystrzaki przedszkolaki „- jak wydobyć potencjał 5-latka.Osoby prowadzące : dr Karolina Skarbek, mgr Aleksandra Dębska
 • Zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia nauki w szkole „ Już wkrótce będę uczniem…” dla dzieci 6-letnich, których rozwój przebiega w sposób nieharmonijny. Osoby prowadzące : dr Karolina Skarbek, mgr Aleksandra Dębska
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym – indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe z deficytami rozwojowymi. Osoba prowadząca: mgr B. Ciporska
 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci z Zespołem Aspergera i z afazją – wymagana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Psychologowie prowadzący Zespoły: mgr S. Grochowska ( ZA ), mgr A. Czwarnowska (  afazja )
 • Terapia i diagnoza Integracji Sensorycznej ( dzieci z orzeczeniem). Osoby prowadzące: mgr M. Danielczuk, mgr A. Rembelska, mgr B. Nowicka, mgr K. Bucholc-Chęcielewska. Termin zajęć ustalany indywidualnie przez terapeutę.
 • Indywidualne konsultacje lekarza psychiatry dr P. Niwiński

Na wszystkie wyżej wymienione zajęcia kwalifikuje psycholog opiekujący się placówką, po uzyskaniu zgody rodzica

change language
Skip to content