Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

Orzeczenie bez wizyty w Poradni mogą uzyskać osoby, które złożą wszystkie wszystkie wymagane dokumenty osobiście do Sekretariatu Poradni lub prześlą je przez E-PUAP

Informujemy, że wszystkie dostarczone przez Państwa dokumenty pozostają w dokumentacji Poradni

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ORZECZENIA BEZ WIZYTY W PORADNI:

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego / zajęć rewalidacyjnych / wczesnego wspomagania rozwoju / indywidualnego nauczania  – oryginał podpisanego wniosku lub wniosek przesłany przez EPUAP
 • Zaświadczenie lekarskie – oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenie przesłane przez EPUAP
 • Aktualna opinia ze szkoły lub przedszkola Opinia musi zawierać pieczątkę lub stopkę placówki oraz podpis osoby wystawiającej dokument
 • Aktualna opinia psychologa (w tym diagnoza intelektu) czytaj więcej
 • Aktualna opinia pedagoga (badanie pedagogiczne) czytaj więcej
 • Aktualna opinia logopedy (nie dotyczy orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania) czytaj więcej

W wypadku niedołączenia aktualnej opinii psychologa, pedagoga, logopedy, konieczna będzie wizyta w Poradni, w celu przeprowadzenia diagnozy

DOKUMENTY OPCJONALNE

Dołączenie dokumentów opcjonalnych (jeśli dziecko je posiada) może przyspieszyć procedurę wydania orzeczenia

 • kopia diagnozy SI/opinii terapeuty integracji sensorycznej (SI)
 • kopia świadectwa szkolnego
 • kopie innych dokumentów zawierających istotne informacje o dziecku (dokumentacja medyczna, diagnoza ortoptyczna, diagnoza przetwarzania słuchowego, wynik testu ADOS-2, książeczka zdrowia dziecka)

Jak złożyć dokumenty w sprawie Orzeczenia przez E-PUAP?

 • wyślij pismo przewodnie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7
 • dopisz nazwisko psychologa, do którego kierowane są dokumenty (jeśli dziecko jest już pod opieką psychologa Poradni)
 • dołącz załączniki (np. skany dokumentów, w tym wniosków) – załączniki prosimy przesyłać w formacie pdf. Długość załącznika – do 15 stron A4

Zachęcamy w miarę możliwości do składania dokumentów osobiście – dzięki temu pracownicy Poradni będą mogli na miejscu sprawdzić kompletność dostarczonej dokumentacji.

change language
Skip to content