Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

Orzeczenie bez wizyty w Poradni mogą uzyskać osoby, które złożą wszystkie wszystkie wymagane dokumenty osobiście do Sekretariatu Poradni lub prześlą je przez E-PUAP.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ORZECZENIA BEZ WIZYTY W PORADNI:

 • Wniosek  o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego / zajęć rewalidacyjnych / wczesnego wspomagania rozwoju / indywidualnego nauczania  – oryginał podpisanego wniosku lub wniosek przesłany przez EPUAP
 • Zaświadczenie lekarskie – oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenie przesłane przez EPUAP
 • Aktualna opinia ze szkoły lub przedszkola
 • Aktualna opinia psychologa (w tym diagnoza intelektu) czytaj więcej
 • Aktualna opinia pedagoga (badanie pedagogiczne) czytaj więcej
 • Aktualna opinia logopedy (nie dotyczy orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania) czytaj więcej

W wypadku niedołączenia aktualnej opinii psychologa, pedagoga, logopedy, konieczna będzie wizyta w Poradni, w celu przeprowadzenia diagnozy. 

 • Informujemy, że do uzyskania orzeczenia/opinii niezbędna jest zgoda obojga rodziców. Jeżeli wniosek podpisuje jeden rodzic niezbędna jest pisemna zgoda drugiego rodzica ( wzór) jeżeli władza rodzicielska im przysługuje.
  (podstawa prawna art. 97 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego)

Jak złożyć dokumenty w sprawie Orzeczenia przez E-PUAP?

 • wyślij pismo przewodnie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7
 • dopisz nazwisko psychologa, do którego kierowane są dokumenty (jeśli dziecko jest już pod opieką psychologa Poradni)
 • dołącz załączniki (np. skany dokumentów, w tym wniosków)
Skip to content