Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

OFERTA ZAJĘĆ DLA  MŁODZIEŻY SZKÓŁ  PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022 / 23

 • Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości; zaburzeń rozwojowych
  i zachowań dysfunkcyjnych w tym predyspozycji i uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się. Osoby prowadzące: psychologowie opiekujący się szkołą.
 • Terapia Neurofeedback – nowa metoda umożliwiająca optymalizację pracy mózgu. Osoba prowadząca: mgr L. Śleszyńska, mgr J. Mazurek, mgr M. Robak, mgr E. Rybak, mgr D. Rybaczyk
 • Diagnoza Platformą Badań Zmysłów mająca na celu ocenę słuchu i percepcji      słuchowej dziecka. Osoby prowadzące: mgr L. Śleszyńska, mgr J. Mazurek
 • Neuroflow- trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami    przetwarzania słuchowego. Trening ten odbywa się on-line i jest dostępny na specjalnej platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu specjalistycznej diagnozy. Osoby prowadzące: mgr L. Śleszyńska, mgr J. Mazurek, mgr E. Szkup
 • Warsztat psychologiczny – Budowanie poczucia własnej wartości – zajęcia mają na celu stworzenie adekwatnego obrazu własnej osoby umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w różnych sytuacjach społecznych. Osoby prowadzące: mgr M. Żychlińska,  mgr H. Rogozińska – Fajst
 • Psychoterapia Indywidualna dla młodzieży. Celem spotkań jest praca nad zwiększeniem samoświadomości, poprawa samopoczucia emocjonalnego, uzyskanie większej kontroli i sprawczości nad swoim życiem. Osoba prowadzące: mgr K. Gęsiarz, mgr J.de Flassilier – Popławska
 • Badania pedagogiczne dla uczniów. Osoba prowadząca: mgr K. Hańczewska, mgr J. Saganowska, mgr L. Banasiak
 • Terapia pedagogiczna – zajęcia indywidualne lub w małych grupach. Zajęcia mają na celu usprawnianie czytania, pisania, doskonalenie poziomu graficznego z wykorzystaniem m.in. metody Warnkego, metody Strukturalnej i RehaCom. Osoby prowadzące: mgr J. Kubicka – Błażejczyk,  mgr E. Szkup, mgr K. Hańczewska, mgr K. Przewodowska, mgr N. Majewska – Krzyżewska
 • Zajęcia z dykcji i emisji głosu z elementami logopedii artystycznej. Osoba prowadząca: mgr J. Voss
 • Opieka psychologiczna dla uczennic oczekujących narodzin dziecka oraz ich rodzin. Osoba prowadząca: mgr M. Bończa – Tomaszewska
 • Grupa wsparcia dla młodzieży doświadczającej trudności emocjonalnych spowodowanych procesami edukacyjnymi. Osoby prowadzące : mgr I. Sadło, mgr A. Liziniewicz – Banaszek
 • Zajęcia doradcze zapobiegające wykluczeniu zawodowemu. Osoba prowadząca : mgr D. Rybaczyk, mgr J. Saganowska, P. Sarna
 • Indywidualne konsultacje lekarza psychiatry dr Piotr Niwiński

 

Na wszystkie wyżej wymienione zajęcia kwalifikuje psycholog opiekujący się placówką, po uzyskaniu zgody rodzica / pełnoletniego ucznia.

change language
Skip to content