Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

 Kształcenie specjalne może być realizowane

  • w przedszkolu (oddziale) ogólnodostępnym, integracyjnym, specjalnym, innej formie wychowania przedszkolnego – w przypadku dzieci niepełnosprawnych
  • w szkole  (oddziale)  ogólnodostępnej,  integracyjnej  lub  specjalnej   – w przypadku uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  • w szkole  specjalnej  w   młodzieżowym   ośrodku   wychowawczym   – w przypadku    nieletnich,    wobec     których     sąd     rodzinny    orzekł o umieszczeniu w tym ośrodku
  • w szkole specjalnej w młodzieżowym ośrodku socjoterapii – w przypadku uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  • w przedszkolu specjalnym albo szkole specjalnej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym –  w przypadku  dzieci  lub  uczniów,  którzy   z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły w miejscu zamieszkania
  • w specjalnym ośrodku wychowawczym – w przypadku uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niepełnosprawnych, którzy z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub nie mogą przebywać w bursie
  • w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym – w przypadku dzieci lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna
Skip to content