Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

OFERTA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022

Zapisy prowadzi psycholog opiekujący się placówką, po uzyskaniu zgody rodzica / pełnoletniego ucznia

Zapisy na większość zajęć prowadzone są we wrześniu. Dla warsztatów zaczynających się od II semestru – w styczniu

DIAGNOZA

  • Diagnoza psychologiczna ucznia (badania indywidualne pogłębione)

  • Diagnoza Platformą Badań Zmysłów

  • Badania pedagogiczne uczniów w kierunku specyficznych trudności w nauce oraz ryzyka specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) – mgr Katarzyna Hańczewska, mgr Nina Majewska – Krzyżewska, mgr Lena Banasiak

  • Diagnoza logopedyczna – mgr Anna Gajewska (klasy 0), mgr Agata Pawlak, mgr Katarzyna Skonieczna, mgr Aleksandra Warych

  • Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży wykorzystywanej seksualnie lub z podejrzeniem wykorzystywania (Kontakt z osobami prowadzącymi przez psychologa opiekującego się szkołą)

KONSULTACJE

  • Indywidualne konsultacje lekarza psychiatry – dr Piotr Niwiński

ZAJĘCIA I TERAPIA

change language
Skip to content