Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

OFERTA ZAJĘĆ DLA  UCZNIÓW  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH w roku szkolnym 2022 / 23

 • Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości; zaburzeń rozwojowych
  i zachowań dysfunkcyjnych w tym predyspozycji i uzdolnień, ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się/ specyficznych trudności w uczeniu się. Osoby prowadzące: psychologowie opiekujący się szkołą.
 • Diagnoza i terapia logopedyczna w szczególnych przypadkach – prowadzona przez logopedów na terenie Poradni: mgr A. Gajewska ( tylko klasy „0„ ), mgr A. Pawlak, mgr K. Skonieczna, mgr A. Warych
 • Diagnoza Platformą Badań Zmysłów mająca na celu ocenę słuchu i percepcji słuchowej dziecka. Osoby prowadzące: mgr L. Śleszyńska, mgr J. Mazurek
 • Neuroflow- trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Trening ten odbywa się on-line i jest dostępny na specjalnej platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu specjalistycznej diagnozy. Osoby prowadzące: mgr L. Śleszyńska, mgr J. Mazurek, mgr E. Szkup.
 • Trening przetwarzania czasowego dr Neuronowski dla dzieci od klasy II z zaburzeniami rozwoju językowego, zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego, dysleksją rozwojową i głęboką, całościowymi zaburzeniami rozwoju (osoby wysokofunkcjonujące). Osoby prowadzące: mgr J. Kubicka – Błażejczyk, mgr K. Hańczewska, mgr A. Warych, mgr N. Majewska – Krzyżewska, mgr E. Szkup
 • Diagnoza funkcji wzrokowych dla dzieci z klas 0-VIII. Osoby prowadzące: mgr E. Rybak, mgr J. Kubicka – Błażejczyk
 • Terapia funkcji wzrokowych dla dzieci z klas 0-IV. Osoba prowadząca: mgr E. Rybak.
 • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej dla uczniów kl 0 – III. Zgłoszenia na diagnozę dokonuje psycholog opiekujący się szkołą ( po wstępnym badaniu przesiewowym Kwestionariuszem Sensomotorycznym ). Kwalifikacje do terapii prowadzi zespół terapeutów SI po diagnozie. Osoby prowadzące: mgr B. Darlińska, mgr M. Nowak, mgr M. Orkisz-Koleśnikow, mgr J. Ogórek
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera
  (kl. III – V ). Celem zajęć jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności społecznych oraz radzenie sobie w relacjach interpersonalnych. Osoby prowadzące: mgr D. Sulej, mgr M. Orkisz-Koleśnikow
 • Trening umiejętności społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera ( klasy VI, VII i VIII ). Osoby prowadzące: mgr D. Sulej, mgr M. Żychlińska,
 • Badania pedagogiczne dla uczniów.  Osoby prowadzące: mgr K. Hańczewska, mgr J. Saganowska, mgr L. Banasiak
 • Terapia pedagogiczna – zajęcia indywidualne lub w małych grupach. Zajęcia mają na celu usprawnianie czytania, pisania, doskonalenie poziomu graficznego z wykorzystaniem m.in. metody Warnkego, metody Strukturalnej i RehaCom. Osoby prowadzące: mgr J. Kubicka – Błażejczyk,  mgr E. Szkup, mgr K. Hańczewska, mgr K. Przewodowska, mgr N. Majewska – Krzyżewska
 • Zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia nauki w szkole „ Już wkrótce będę uczniem…” dla dzieci 6-letnich, których rozwój przebiega w sposób nieharmonijny. Osoby prowadzące : dr Karolina Skarbek, mgr Aleksandra Dębska
 • Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 5-6 lat i uczęszczających do klasy I  z elementami integracji sensorycznej i terapii pedagogicznej. Osoby prowadzące : mgr M. Orkisz – Koleśnikow, mgr K. Hańczewska
 • Terapia ręki z elementami ćwiczeń funkcji wzrokowych dla dzieci z klas 0-II. Osoby prowadzące : mgr E. Rybak, mgr M. Nowak
 • Warsztaty ortograficzne dla uczniów kl. IV. Osoby prowadzące: mgr K. Hańczewska, N. Majewska – Krzyżewska
 • Grupowy trening czytania z elementami metody Warnkego dla uczniów klas IV- V mających trudności z opanowaniem umiejętności czytania, w tym czytania ze zrozumieniem. Osoby prowadzące : mgr K. Hańczewska, mgr N. Majewska – Krzyżewska
 • Warsztaty ortograficzne z elementami technik uczenia się dla uczniów klas V-VI ze zdiagnozowaną dysleksją i zaleceniem uczestniczenia w zajęciach korekcyjno – kompenscyjnych. Osoby prowadzące: mgr J. Kubicka – Błażejczyk, mgr D. Rybaczyk
 • Terapia neurofeedback – nowa metoda umożliwiająca optymalizację pracy mózgu. Osoba prowadząca: mgr L. Śleszyńska, mgr J. Mazurek, mgr M. Robak, mgr E. Rybak, mgr D. Rybaczyk.
 • Akademia Mocy warsztaty wspierające rozwój emocjonalny i społeczny dla dzieci z klas III. Osoby prowadzące :  mgr L. Kowalczyk, mgr M. Orkisz – Koleśnikow
 • Trening Pewności Siebie dla uczniów klas IV–VII. Osoby prowadzące :  mgr L. Kowalczyk, mgr M. Orkisz – Koleśnikow
 • Indywidualna psychoterapia poznawczo – behawioralna. Osoby prowadzące : mgr J. de Flassilier – Popławska
 • Zajęcia doradcze zapobiegające wykluczeniu zawodowemu. Osoba prowadząca : mgr D. Rybaczyk, mgr J. Saganowska
 • Indywidualne konsultacje lekarza psychiatry dr Piotr Niwiński

 

Na wszystkie wyżej wymienione zajęcia kwalifikuje psycholog opiekujący się placówką, po uzyskaniu zgody rodzica.

change language
Skip to content