Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

 1. Należy umówić się na wizytę telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni. Przed zapisem należy upewnić się, czy znajdują się Państwo na terenie działania PPP7 Czytaj więcej
 2. Podczas zapisu pracownicy sekretariatu PPP7 powiadomią Państwa o:
  • terminie wizyty
  • nazwisku specjalisty
  • wymaganych dokumentach Czytaj więcej
  • procedurze składania wniosków
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni wraz z dzieckiem i przygotowaną dokumentacją zgłaszają się na wizytę w ustalonym terminie
 4. Podczas wizyty odbywa się diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna oraz rozmowa z rodzicami. Czas trwania wizyty wynosi do 120 minut (w zależności od sprawy).

Na terenie Poradni dziecko musi przebywać pod opieką rodziców. 

Jeśli dziecko posiada pełną wymaganą dokumentację oraz diagnozę psychologiczną (w tym aktualne badanie intelektu), aktualną diagnozę pedagogiczną i logopedyczną istnieje możliwość uzyskania orzeczenia bez wizyty w Poradni Orzeczenie bez wizyty w Poradni

PRZED WIZYTĄ

Zachęcamy do wypełnienia wniosku o wydanie orzeczenia i dostarczenia go na wizytę.

Jeśli dziecko było wcześniej pod opieką innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, należy odpowiednio wcześniej zgłosić się do tej placówki z wnioskiem o przeniesienie dokumentacji dziecka do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7.

W przypadku, kiedy dziecko lub dorosły uczeń nie znajduje się na liście osób zapisanych, nie zostanie przyjęty. W związku z tym uprzejmie prosimy o uważne zapisywanie nazwiska specjalisty oraz dnia i godziny spotkania podczas rejestracji w sekretariacie, aby podać je pracownikom sekretariatu w dniu wizyty. Pracownicy sekretariatu sprawdzą w dniu wizyty, czy znajdują się Państwo na liście.

Skip to content