Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

 1. Należy umówić się na wizytę telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni. Przed zapisem należy upewnić się, czy znajdują się Państwo na terenie działania PPP7 Czytaj więcej
 2. Podczas zapisu pracownicy sekretariatu PPP7 powiadomią Państwa o:
  • terminie wizyty
  • nazwisku specjalisty
  • wymaganych dokumentach Czytaj więcej
  • procedurze składania wniosków
 3. Rodzic lub opiekun prawny wraz z dzieckiem i przygotowaną dokumentacją zgłasza się na wizytę w ustalonym terminie
 4. Podczas wizyty odbywa się diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna oraz rozmowa z rodzicem. Czas trwania wizyty wynosi do 120 minut (w zależności od sprawy).

Na terenie Poradni dziecko musi przebywać pod opieką rodzica

Jeśli dziecko posiada pełną wymaganą dokumentację oraz diagnozę psychologiczną (w tym aktualne badanie intelektu), aktualną diagnozę pedagogiczną i logopedyczną istnieje możliwość uzyskania orzeczenia bez wizyty w Poradni Orzeczenie bez wizyty w Poradni

PRZED WIZYTĄ

Zachęcamy do wypełnienia Wniosku o wydanie orzeczenia i dostarczenia go na wizytę

Zapoznaj się z procedurami bezpieczeństwa na czas pandemii Covid-19 Czytaj więcej Pamiętaj, że możemy przyjmować wyłącznie klientów zdrowych, to znaczy bez objawów infekcji. W przypadku złego samopoczucia pacjenta lub objawów choroby, specjalista odmówi spotkania.  Zachęcamy do wypełnienia i dostarczenia na wizytę: Obowiązkowej ankiety Covid-19 lub ankiety Covid-19 – wersja w j.angielskim

Jeśli dziecko było wcześniej pod opieką innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, należy odpowiednio wcześniej zgłosić się do tej placówki z wnioskiem o przeniesienie dokumentacji dziecka do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7.

W przypadku, kiedy dziecko lub dorosły uczeń nie znajduje się na liście osób zapisanych, nie zostanie przyjęty. W związku z tym uprzejmie prosimy o uważne zapisywanie nazwiska specjalisty oraz dnia i godziny spotkania podczas rejestracji w sekretariacie, aby podać je pracownikom sekretariatu w dniu wizyty. Pracownicy sekretariatu sprawdzą w dniu wizyty, czy znajdują się Państwo na liście.

change language
Skip to content