ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ ROZWIŃ SKRZYDŁA AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
STATUT PORADNI ZADANIA PORADNI

AKTUALNOŚCI

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 

2019/2020

przypominamy, że na zajęcia postdiagnostyczne i terapeutyczne

oraz do diagnoz specjalistycznych

uczniowie i dzieci są kierowani przez psychologów opiekujących się placówkami.


NAPRAWDĘ   NIEJADEK ?

Zapraszamy na cykl zajęć / wykładów dotyczących żywienia najmłodszych dzieci (0-5 lat)

prowadzonych przez mgr Agnieszkę Jaślikowską - Nowak - psychodietetyka.

Zajęcia będą odbywac się w czwartki w godzinach 16.30 - 17.30 i rozpczną się 31 października 2019 r.

(kolejne terminy to: 7.11; 14.11; 21.11; 28.11; 05.12)

zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:   agnieszka.nowak@ppp7.pl   lub przez sekretariat Poradni

 


 

Skontaktuj się za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej


Szanowni Państwo, 

przy składaniu wniosków o przeniesienie dokumentacji dziecka do innej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - prosimy o korzystanie z druku zamieszczonego tutaj.


SZANOWNI  PAŃSTWO

zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Poradni nr 12 / 2018  z dnia 20.06.2018r.  informujemy:

Dyrektor PPP-7przypomina, że w Procedurze składania wniosków o przyznanie orzeczenie do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego  PPP7 znajduje się zapis mówiący że:

„Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem i wyżej wymienioną dokumentacją zgłasza się na wizytę w terminie wcześniej ustalonym osobiście lub telefonicznie w sekretariacie poradni”.

W związku z  duża ilością zgłaszających się rodziców dzieci nie znajdujących się na liście osób umówionych na termin wizyty Dyrektor PPP7 zarządza co następuje i dopisuje do procedur obowiązujących w PPP7:

 Pracownicy sekretariatu maja obowiązek powiadamiania zgłaszające się osoby zapisujące się na wizytę w PPP7 o terminie wizyty, nazwisku osoby do której są umówieni i Procedurze składania wniosków o przyznanie orzeczenie do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego  PPP 7.

 Pracownicy sekretariatu maja obowiązek w przypadku, kiedy zgłaszająca się osoba nie posiada w/w wiedzy poszukać na listach osób zapisanych nazwiska klienta. W przypadku, kiedy dziecko/dorosły uczeń nie znajduje się na liście osób zapisanych nie zostanie przyjęty. 

Dyrektor Poradni PPP7 Maria Głodek


Szanowni Państwo, informacje zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych przez Poradnię dostępne są TUTAJ


Zapraszamy

nauczycieli wszystkich placówek edukacyjnych Górnego Mokotowa na

 konsultacje dotyczące podejrzenia wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży

prowadzące: psycholog - mgr Ilona Sadło, psycholog - mgr Katarzyna Gęsiarz,

psycholog - mgr Marta Fuks-Adamska

terminy spotkań ustalane są indywidualnie - telefonicznie bezpośrednio z prowadzącymi


 

 


ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ ROZWIŃ SKRZYDŁA AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT