AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA
STATUT PORADNI R O D O ZADANIA PORADNI

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,  w związku z sytuacją nadzwyczajną -

prosimy monitorować informacje na naszej stronie internetowej - aktualności oraz zakładkę epidemia

będziemy na bieżąco informować o zmianach w pracy Poradni.


Szanowni Państwo,

w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci oraz pracowników Poradni, decyzją Dyrektora prosimy o nie przebywanie na terenie Poradni podczas badania lub terapii dziecka.

Pracownik pedagogiczny, po uprzednim powiadomieniu przez pracwników sekretariatu odbierze dziecko z recepcji i ustali z Państwem godzinę zakończenia wizyty. Wszelkie rozmowy z pracownikami pedagogicznymi są możliwe telefonicznie, mailowo lub za pomocą innych komunikatorów. 

Decyzja jest ważna do odwołania. Powysze zalecenia nie dotyczą rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.


Już od czwartku 1 października 2020 rozpoczynają się zajęcia dla rodziców "Jak rozmawiać z nastolatkami" oraz zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży "Odżywianie dla mózgu"- zapraszamy do zapisów w sekretariacie poradni lub bezpośrednio: agnieszka.nowak@ppp7.pl


Informujemy, że Poradnia prowadzi interwencję psychologiczną dla uczniów chorujących na COVID 19 - zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: poradnia@ppp7.pl


W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO PORADNIA ZMIENIA ZASADY PRACY STACJONARNEJ.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO LUB MAILOWEGO Z SEKRETARIATEM PORADNI LUB PROWADZĄCYM SPRAWĘ SPECJALISTĄ.

WSZELKIE SPOTKANIA BĘDĄ UMAWIANE INDYWIDUALNIE I MUSZĄ ZOSTAĆ POTWIERDZONE TELEFONICZNIE.

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI W CZASIE EPIDEMII PROCEDURAMI PRACY NASZYCH SPECJALISTÓW

Przypominamy, że osoby oczekujące na dziecko/ucznia w czasie badania/terapii na terenie Poradni mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz korzystania wyłącznie z miejsc oznaczonych, z zachowaniem wymaganego dystansu (2m.), lub oczekiwania na zewnątrz Poradni. 


Informujemy, że od 26 maja 2020r. dyżury w ramach PSYCHOLOGICZNEGO CENTRUM WSPARCIA TELEFONICZNEGO prowadzić będa na terenie Warszawy poradnie specjalistyczne: OPTAMOPTOP oraz Poradnia Uniwersytet dla Rodziców


Informacja o możliwości kontaktu on-line z doradcą zawodowym


Zachęcamy do odwiedzania naszej zakładki - PORADY, będziemy rozwijać ją o przydatne dla Państwa informacje i publikacje, zwłaszcza dotyczące obecnej sytuacji. 

zdalne spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkół Górnego Mokotowa


Informacje dla osób ubiegających się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego / nauczania indywidualnego / opinii WWRD


Informacja dla rodziców dzieci ubiegających się

o opinię w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego:

Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prosimy o składanie wniosku wraz z dołączoną opinią z przedszkola drogą mailową: poradnia@ppp7.pl lub poprzez e-puap

Rodziców dzieci, które wymagają odroczenia obowiązku szkolnego, ale nie posiadają orzeczeń - ze względu na konieczność przeprowadzenia badań potwierdzających taką potrzebę - prosimy o kontakt z poradnią drogą mailową lub telefoniczną - każdą sprawę będziemy rozpatrywać indywidualnie. 

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że poradnia dołoży szelkich starań, aby zrealizować Państwa oczekiwania.


Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Kuratorium Oświaty

i w oparciu o stanowisko MEN wyrażone w piśmie z dnia 26.03.2013r. 

(cytowane za pośrednictwem portalu www.wszystkojasne.waw.pl

 - korespondencja przedstawicieli Stowarzyszenia Nie-Grzeczne Dzieci z MEN)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 nie wydaje opinii stwierdzających specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję)

dla dzieci, u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwoju - autyzm lub zespól Aspergera

Uczniowie z taką diagnozą mogą ubiegać się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

i na tej podstawie korzystać z niezbędnych dostosowań do swoich potrzeb.


Szanowni Państwo,

aby wysłać do nas dokumenty za pośrednictwem e-puap - należy wysłać pismo przewodnie (np. z nazwiskiem psychologa - do którego kierowane są dokumenty)

wraz z załącznikami (np. skany dokumentów, w tym wniosków)

Skontaktuj się za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej


Szanowni Państwo, 

przy składaniu wniosków o przeniesienie dokumentacji dziecka do innej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - prosimy o korzystanie z druku zamieszczonego tutaj.


SZANOWNI  PAŃSTWO

zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Poradni nr 12 / 2018  z dnia 20.06.2018r.  informujemy:

Dyrektor PPP-7przypomina, że w Procedurze składania wniosków o przyznanie orzeczenie do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego  PPP7 znajduje się zapis mówiący że:

„Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem i wyżej wymienioną dokumentacją zgłasza się na wizytę w terminie wcześniej ustalonym osobiście lub telefonicznie w sekretariacie poradni”.

W związku z  duża ilością zgłaszających się rodziców dzieci nie znajdujących się na liście osób umówionych na termin wizyty Dyrektor PPP7 zarządza co następuje i dopisuje do procedur obowiązujących w PPP7:

 Pracownicy sekretariatu maja obowiązek powiadamiania zgłaszające się osoby zapisujące się na wizytę w PPP7 o terminie wizyty, nazwisku osoby do której są umówieni i Procedurze składania wniosków o przyznanie orzeczenie do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego  PPP 7.

 Pracownicy sekretariatu maja obowiązek w przypadku, kiedy zgłaszająca się osoba nie posiada w/w wiedzy poszukać na listach osób zapisanych nazwiska klienta. W przypadku, kiedy dziecko/dorosły uczeń nie znajduje się na liście osób zapisanych nie zostanie przyjęty. 

Dyrektor Poradni PPP7 Maria Głodek


Zapraszamy

nauczycieli wszystkich placówek edukacyjnych Górnego Mokotowa na

 konsultacje dotyczące podejrzenia wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży

prowadzące: psycholog - mgr Ilona Sadło, psycholog - mgr Katarzyna Gęsiarz,

psycholog - mgr Marta Fuks-Adamska

terminy spotkań ustalane są indywidualnie - telefonicznie bezpośrednio z prowadzącymi


 

 


AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA