ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
STATUT PORADNI ZADANIA PORADNI

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 2 listopada 2018r. (piątek) Poradnia będzie czynna w godzinach 8.00 - 14.00

w dniu 3 listopada 2018r. (sobota) Poradnia będzie nieczynna


Informujemy,

że powołanym w naszej Poradni  INSPEKTOREM  DANYCH  OSOBOWYCH 

jest pani Renata Zarzeczna

(adres email: rzarzeczna.iod@dbfomokotow.pl ; kontakt telefoniczny: 723 243 677 )

 


SZANOWNI  PAŃSTWO

 

zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Poradni nr 12 / 2018  z dnia 20.06.2018r.  informujemy:

Dyrektor PPP-7przypomina, że w Procedurze składania wniosków o przyznanie orzeczenie do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego  PPP7 znajduje się zapis mówiący że:

„Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem i wyżej wymienioną dokumentacją zgłasza się na wizytę w terminie wcześniej ustalonym osobiście lub telefonicznie w sekretariacie poradni”.

W związku z  duża ilością zgłaszających się rodziców dzieci nie znajdujących się na liście osób umówionych na termin wizyty Dyrektor PPP7 zarządza co następuje i dopisuje do procedur obowiązujących w PPP7:

 Pracownicy sekretariatu maja obowiązek powiadamiania zgłaszające się osoby zapisujące się na wizytę w PPP7 o terminie wizyty, nazwisku osoby do której są umówieni i Procedurze składania wniosków o przyznanie orzeczenie do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego  PPP 7.

 Pracownicy sekretariatu maja obowiązek w przypadku, kiedy zgłaszająca się osoba nie posiada w/w wiedzy poszukać na listach osób zapisanych nazwiska klienta. W przypadku, kiedy dziecko/dorosły uczeń nie znajduje się na liście osób zapisanych nie zostanie przyjęty. 

Dyrektor Poradni PPP7 Maria Głodek

 

 


 

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 7 z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 65/71, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie powołany przy DBFO Warszawa-Mokotów.

ADMINISTRATOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dyrektor Poradni     Maria Głodek


Szanowni Państwo,

miło nam poinformować iż od stycznia 2018 roku rozpoczął z nami współpracę  

 PIOTR  NIWIŃSKI - lekarz specjalizujący się w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Będzie przyjmował dzieci i młodzież skierowaną wyłącznie przez psychologów naszej Poradni.

Zapraszamy więc do kontaktu z psychologami opiekującymi się placówkami edukacyjnymi z rejonu Górnego Mokotowa oraz psychologami pracującymi w dziale orzeczniczym.


INFORMUJEMY, ŻE OD 1.09.2017 PRZEDSZKOLEM SPECJALNYM NR 393 UL. PUŁAWSKA 97 OPIEKUJE SIĘ PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 8, UL. STĘPIŃSKA 6/8


SZANOWNI PAŃSTWO

ze względu na okres zmian w systemie edukacji, w szczególności w zakresie ORZECZNICTWA - zapraszamy do zapoznawania się z nowymi procedurami i wzorami druków - staramy się na bieżąco aktualizować treści naszej strony, jednakże z powodu dużej ilości zmian - prosimy o wyrozumiałość.

 


Zapraszamy

nauczycieli, pedagogów, logopedów i psychologów do udziału

w koordynowanych przez specjalistów naszej Poradni SIECIACH współpracy i samokształcenia 

szczegółowe informacje w zakładce SIEĆ


Zapraszamy

nauczycieli wszystkich placówek edukacyjnych Górnego Mokotowa na

 konsultacje dotyczące podejrzenia wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży

prowadzące: psycholog - mgr Ilona Sadło, psycholog - mgr Katarzyna Gęsiarz,

psycholog - mgr Marta Fuks-Adamska

terminy spotkań ustalane są indywidualnie - telefonicznie bezpośrednio z prowadzącymi

 


 

 


ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT