Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

Każdy specjalista udziela informacji zwrotnej o wynikach badań, osobiście lub na piśmie. W razie potrzeby, szczegółowo je omówi i udzieli wskazań do dalszej pracy z dzieckiem.

Skip to content