Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

Orzeczenie wydaje Zespół Orzekający powołany przez Dyrektora Poradni. W skład Zespołu Orzekającego wchodzi psycholog prowadzący, lekarz, przewodniczący zespołu, pedagog oraz inni specjaliści.

Skip to content