Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

Nie ma takiego obowiązku. Natomiast w wizycie musi uczestniczyć jeden rodzic lub opiekun prawny, posiadający władzę rodzicielską nad dzieckiem oraz prawo decydowania o edukacji dziecka. Obecność obojga rodziców może być jednak pomocna. Zalecana jest wstępna rozmowa, nawet telefoniczna, z psychologiem w celu ustalenia przebiegu wizyty.

Skip to content