Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

  • Strona główna
  • Informacje dla rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami(current)

Ważne miejsca, świadczona w nich pomoc, wydawane dokumenty

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP

  • Orzeczenia oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz niesłyszących i słabosłyszących z terenu Warszawy, zajęcia i terapia dla uczniów z terenu Warszawy

Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie  – wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

  • Pomoc rodzinom zastępczym, osobom niepełnosprawnym, cudzoziemcom na terenie Warszawy. Na stronie można znaleźć informacje o możliwych formach wsparcia dla tych osób

Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy

Fundacje oferujące pomoc dzieciom i młodzieży w spektrum autyzmu

Oferta częściowo nieodpłatna – zalecamy kontakt z poszczególnymi placówkami w celu dowiedzenia się o aktualnie prowadzonych darmowych działaniach

Fundacja Scolar

Fundacja SYNAPSIS

Fundacja SOTIS

Fundacja Pomoc Autyzm

Fundacja PROMITIS

Fundacja KROK PO KROKU

 

Jeśli jesteś przedstawicielem fundacji, oferującej bezpłatną pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami i chcesz aby była ona umieszczona na naszej stronie, skontaktuj się z Dyrekcją Poradni

Skip to content